Wstęp do ekonomii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do ekonomii - wykład - strona 1 Wstęp do ekonomii - wykład - strona 2 Wstęp do ekonomii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska
Wykład 1
Jakie dobra czy usługi wytwarzać?
Jak je wytwarzać?
Dla kogo je wytwarzać?
EKONOMIA jest nauką badającą, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym co, jak i dla kogo wytwarzać.
Przykładowe problemy ekonomiczne.
Szoki cenowe na rynku ropy naftowej.
Alokacja zasobu rzadkiego.
Zasób rzadki cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż.
Podział dochodu.
Podział dochodu (w skali kraju czy świata) informuje o tym, w jaki sposób dochód jest dzielony pomiędzy różne grupy lub jednostki.
Źródło: World Bank. World Development Report. 1992
Kraje ubogie
Kraje o średnim poziomie dochodu
Główne kraje naftowe
Kraje uprzemysłowione
Dochód na jednego mieszkańca (£)
200
1200
3900
17500
% ludności świata
58
21
0,4
15
%dochodu światowego
4
11
1
72
Rzadkość zasobów i ich alternatywne zastosowania.
Zatrudnienie przy produkcji posiłków
Produkcja posiłków
Zatrudnienie przy produkcji filmów
Produkcja filmów
4
25
0
0
3
22
1
9
2
17
2
17
1
10
3
24
0
0
4
30
Prawo malejącego przychodu.
Zależność odwrotna lub substytucjonalna.
Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia - przy każdej wielkości produkcji jednego dobra - maksymalna, możliwą produkcję drugiego dobra.
Kosztem alternatywnym danego dobra jest ilość innego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego dobra.
Rola rynku.
Rynek jest zwięzłą nazwą procesu prowadzącego do tego, że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać oraz decyzje pracowników dotyczące tego jak wiele i dla kogo pracować, zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniu cen.


(…)

… i pracowników.
Niewidzialna ręka rynku
Rynki, w których działanie nie ingeruje państwo, noszą nazwę wolnych rynków.
Gospodarka mieszana.
W gospodarce mieszanej państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą
podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych, takich jak obrona narodowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz