Państwo w gospodarce mieszanej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo w gospodarce mieszanej - wykład - strona 1 Państwo w gospodarce mieszanej - wykład - strona 2 Państwo w gospodarce mieszanej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska
Wykład 4
Państwo w gospodarce mieszanej.
Co robi państwo?
Państwo ustanawia prawa i przepisy szczegółowe.
Państwo sprzedaje i kupuje dobra i usługi., np. obrona narodowa, oświata, parki, drogi itp.
Państwo dokonuje płatności transferowych.
Płatności transferowe to wypłaty, w zamian za które nie są świadczone żadne bezpośrednie usługi.
Państwo nakłada podatki.
Państwo próbuje stabilizować gospodarkę.
Cykl koniunkturalny polega na wahaniach rozmiarów produkcji społecznej, czyli PKB, którym towarzyszą zmiany poziomu bezrobocia oraz stopy inflacji.
Państwo wpływa na alokację zasobów.
Co powinno robić państwo, aby zminimalizować
zawodność rynku”?
Cykle koniunkturalne.
Dobra publiczne
Dobro prywatne to takie dobro, które konsumowane przez jedna osobę nie może być jednocześnie konsumowane przez kogoś innego.
Dobro publiczne to takie dobro, które będąc konsumowane przez jedna osobę, może być jednocześnie konsumowane przez innych ludzi.
Państwo nie musi wytwarzać dóbr publicznych, musi jedynie zapewnić niezbędne rozmiary ich produkcji.
Efekty zewnętrzne.
Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentów, którzy nie kupują i nie sprzedają dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych, np. produkcja chemikaliów a zanieczyszczenie środowiska, zakłócenia nadawanych programów radiowych i telewizyjnych.
Kłopoty z informacją
Monopol i siła rynkowa
Monopolista to wyłączny sprzedawca dobra lub usługi.
Każdego nabywca lub sprzedawca, który jest w stanie istotnie wpływać na cenę rynkową, określa się mianem posiadacza siły rynkowej lub siły monopolowej.
Redystrybucja dochodów i dobra społecznie pożądane.
Dobra społecznie pożądane to dobra, o których społeczeństwo sądzi, że powinny być konsumowane przez ludzi bez względu na poziom ich dochodów.
W jaki sposób państwo podejmuje decyzje?
Głosowanie
Paradoks głosowania Głosujący
Preferencje głosujących
A
B
C
1
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz