Dr inż Małgorzata Wyganowska - strona 2

Koszty, nakłady, a wielkość produkcji - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 413

2009-11-07 Rachunek kosztów: Koszty, nakłady a wielkość produkcji Informacje generowane przez rachunek kosztów potrzebne są do: ustalenia kosztów wytworzenia wyrobów i świadczenia usług, obliczania uzyskiwanych wyników, wartościowej wyceny zasobów, ustalenia cen sprzedaŜy produktów, ocen...

Pieniądz i wspólczesny system bankowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 10 PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Pieniądz to pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą, którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań (np. spłaty długu). To środek wymiany. System pieniężny państwa ...

Rynek pracy i bezrobocie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1071

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 13 RYNEK PRACY I BEZROBOCIE Rynek pracy to dynamiczny twór, w ramach, którego ludzie znajdują i tracą pracę. Jego dynamika przejawia się w ciągłym przepływie ludzi między poszczególnymi jego stanami: zatrudnieniem, bezrobociem i tzw. obszarem poza zas...

System finansowy państwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 11 SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA Zbiór instytucji, norm regulacyjnych i ochronnych państwa oraz reguł rynkowych podejmowania i realizacji decyzji finansowych, stanowią system finansowy państwa. Podmioty systemu finansowego państwa: Bank centralny, Banki...

Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 8 WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII I RACHUNKU DOCHODU NARODOWEGO Makroekonomia to nauka obejmująca całość zagadnień gospodarki, to ekonomia dużej skali. Analiza makroekonomiczna bada całą gospodarkę na podstawie wyodrębnionych kluczowych elementów danego...

Rachunek kosztów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: istota kosztów, zakres kosztów, rachunki kosztów, przedmiot rachunku kosztów, podmiot rachunku kosztów....