Dr inż. Jerzy Piotrowski - strona 3

Zarys historyczny gospodarki wodnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Zarys historyczny gospodarki wodnej : Systemy gospodarki wodnej w Starożytności: System gospodarki wodnej podziemnej: - system perski - ( na obecnej nizinie irańskiej ), na terenie tym opad roczny wynosi 120mm, parowanie 2200mm. System ten polegał na magazynowaniu wód w naturalnych zbiornikach podz...

Zasoby powierzchniowych wód płynących Polski-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Zasoby powierzchniowych wód płynących Polski Zasoby wodne Polski są małe i nierównomiernie rozmieszczone. Obszary najbardziej zasobne w wodę to: obszary górskie (Karpaty, Sudety) przedgórze Karpackie pojezierza Pomorskie i Mazurskie Najmn...

Zasoby wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH Metoda oceny zasobów wód podziemnych Zasada i sposób ustalania oraz tryb zatwierdzania zasobów wód podziemnych zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994r.” Prawo geologiczne i górnicze „i zgodnie z ustawą ust...

Zasoby wodne kuli ziemskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Zasoby wodne kuli ziemskiej Pod względem ilościowym zasoby są wystarczające do pokrycia potrzeb wodnych. Ograniczenia w pokryciu potrzeb wodnych ludności na kuli ziemskiej wynikają z dwóch przyczyn: Złej jakości wody Niekorzystnego rozmiesz...

Zasoby wodne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Zasoby wodne Rodzaje zasobów wodnych. Zasoby wodne to wody dostępne, możliwe do wykorzystania w danym regionie w określonym przedziale czasu. Są to wody o określonej ilości i jakości, przeznaczone na pokrycie potrzeb wodnych. Mogą to być w s...

Zasoby wód opadowych Polski-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Zasoby wód opadowych Polski. Opady w Polsce są mniejsze niż w krajach sąsiednich. Charakteryzują się nierównomiernym rozkładem przestrzennym. Średnie roczne sumy opadów z wielolecia na obszarze Polski wynoszą: 621 mm wg Stachy z lat 1951- 1980 62...

Zużycie wody wodociągowej ogółem w gospodarstwach domowych-opracowanie...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Zużycie wody wodociągowej ogółem (miasta i wsie) w gospodarstwach domowych: Wyszczególnienie Zużycie wody w latach 1960 1999 hm3 (mln m3) 403 1406,5 m3/mieszk.,rok 27,7 36,4 dm3/dobę,mieszk. 75,8 99,7 Liczba mieszkańców [mln] 15,548 38,640 Zużycie wody w Poznaniu: średnie dobowe zu...

Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

DYREKTYWA 2000/60/WE dot. wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Celem dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony wód powierzchniowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz wód podziemnych, które: -zapobiegają dalszemu pogarszaniu ora...

Elektrownia wodna i droga wodna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Wodne dzieli się na: "duże" i "małe. duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione, że traktowane są często jako konwencj...

Gospodarka wodna oraz hydrologiczne podstawy planu gospodarki wodnej-o...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Gospodarka wodna Określenie „Gospodarka Wodna” rozprzestrzeniło się w latach dwudziestych XX wieku w wielu krajach europejskich. Pojęcie „gospodarki wodnej” użyto w Polsce po raz pierwszy w 1929 roku, podczas I Polskiego Zjazdu Hydrotechnicznego. W 1936 roku powołano Stowarzyszenie Gospodarki Wodne...