Dr inż. Jerzy Piotrowski - strona 4

Infrastruktura krytyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1029

Infrastruktura krytyczna oraz sposób ochrony systemów zaopatrzenia w wodę jako element tejże struktury. Infrastruktura krytyczna - zbiór systemów składający się z urządzeń, instalacji i usług powiązanych ze sobą mocnymi relacjami funkcjonalnymi, mającymi charakter strategiczny, zapewniający bezpiec...

Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiorniku-opraco...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiorniku W zależności od celu, któremu ma służyć plan gospodarki wodnej, wyróżnia się dwa rodzaje planów: 1.Plan regulacji odpływu.-Opracowany jest na podstawie danych hydrologicznych z minionego wielolecia. Celem opracowania tego planu jest: a)...

Model szeregowy obiegowy i kombinowany-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

Model szeregowy Model szeregowy gospodarki wodno-ściekowej polega na wielokrotnym wykorzystaniu wody przez kolejnych odbiorców przed jej odprowadzeniem do odbiornika. Kolejność zaopatrzenia w wodę poszczególnych działów produkcyjnych (procesów technologicznych) uzależniona jest od następujących czy...

Modele gospodarki wodnej - model przepływowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Modele gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych Wyróżniamy następujące modele gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych: - przepływowy, tzw. otwarty - szeregowy; - obiegowy, tzw. zamknięty; - kombinowany (mieszany). Każdy z modeli realizowany jest poprzez odpowiednie sys...

Podstawowe wskaźniki niezawodności i struktury niezawodności-opracowan...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

Podstawowe wskaźniki niezawodności. Średni czas bezawaryjnej pracy -jest to wartość oczekiwana zmiennej losowej określającej czas bezawaryjnej pracy. Tp = ETp Średni czas odnowy - wartość oczekiwanej zmiennej losowej określającej czas odnowy To =Eto Wskaźnik gotowości - jest to prawdopodobieńst...

Gospodarka wodna-pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 567

1.Rozkład empiryczny, cechy i jego opis. Określenie empirycznego rozkładu cechy polega na przyporządkowaniu uszeregowanym rosnąco wartościom, przyjmującym przez tę cechę odpowiednio zdefiniowanych częstości ich występowania. Rozkład emp...

Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych. Badania niezawodnościowe - służą do pozyskiwania danych niezbędnych do pozyskania wskaźników niezawodności . Te badania można podzielić na : - określające (informacyjne) - kontro Określające - są prowadzone dla obiektów które nie są rozpoznane pod wzgl...

Zbiorniki wodne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1127

Zbiorniki wodne (retencyjne) umożliwiają wyrównanie odpływu rzecznego przez magazynowanie (retencjonowanie) wody w okresach jej nadmiaru (wezbrań) i korzystanie w okresach niedoboru (susza). Zadaniem zbiorników jest zatrzymanie lub częściej transformacja fal wezbraniowych. Zbiornik wodny powstaje pr...

Gospodarka wodna w przemyśle-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Gospodarka wodna w przemyśle W Polsce dominuje zużycie wody na cele gospodarcze i przemysłowe i wynosi ono ok. 70% całkowitego zużycia wody w gospodarce narodowej. Największe ilości wody (60 - 70%) zużywa się w procesie chłodzenia urządzeń mechanicznych, pieców, łożysk itd. ok. 20% zużywa się na cel...