Dr inż. Jerzy Piotrowski - strona 2

note /search

Gospodarka wodna-pojęcia podstawowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 791

Pojęcia podstawowe : gospodarka wodna - jest to celowe oddziaływanie człowieka na zasoby i potrzeby wodne dla zaspokojenia potrzeb ludności. Oddziaływanie to dokonuje się w procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji wody przy jednoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Potrzeby wodne gospodarki komunalnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Potrzeby wodne gospodarki komunalnej: Zużycie wody w gospodarce komunalnej w Polsce; woda w miastach i osiedlach wiejskich wykorzystywana jest do zaspokojenia: potrzeb bytowych ludzi i zwierząt domowych pokrycia potrzeb gospodarstwa...

Potrzeby wodne i gospodarowanie wodą w leśnictwie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Potrzeby wodne i gospodarowanie wodą w leśnictwie: 1. Oddziaływanie lasów na zasoby wodne Gospodarowanie wodą w lasach polega na: zaspokojeniu potrzeb roślin leśnych zapewnieniu wody zwierzynie leśnej zabezpieczenie wody na cele przeciwpożarowe Oddziaływanie lasu na zasoby wodne polega na: mag...

Potrzeby wodne przemysłu-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Potrzeby wodne przemysłu: W Polsce dominuje zużycie wody na cele gospodarcze i przemysłowe i wynosi ono ok. 70% całkowitego zużycia wody w gospodarce narodowej. Największe ilości wody (60 - 70%) zużywa się w procesie chłodzenia urządzeń mechanicznych, pieców baltonowskich, łożysk itd. ok. 20% zużyw...

Potrzeby wodne stawów rybnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Potrzeby wodne stawów rybnych. Obejmują one: wodę potrzebną do ich zalania wodę potrzebną do podtrzymania zalewu wodę potrzebną do stałej wymiany w okresie eksploatacji Zapotrzebowanie dla stawów rybnych można obliczyć ze wzoru: PS - potrzeby wodne stawów, wynikające z napełnienia i uzupełnien...

Potrzeby wodne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

POTRZEBY WODNE Struktura potrzeb wodnych Potrzeby wodne są to niezbędne ilości wody o określonej jakości dostarczane w odpowiednim czasie w celu zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki narodowej , oraz w celu utrzymania ekosystemu Konsumenci wody - są to użytkownicy którzy powodują straty bezzwr...

Retencjonowanie wód-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 791

Retencjonowanie wód Rodzaje retencji. Przyrost zasobów wodnych można uzyskać przez zwiększenie retencyjności terenu. Jest to zdolność do gromadzenia wody w zlewni i przetrzymywanie jej w dłuższym przedziale czasu. Wyróżnia się pięć form rete...

Techniczne sposoby zaopatrzenia w wodę zakładów przemyłowych-opracowan...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 371

Techniczne sposoby zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych: system otwarty: polega na poborze wody powyżej budowli piętrzącej i pompowaniu wody do wieży ciśnień skąd woda doprowadzana jest na teren zakładu. Woda po wykorzystaniu może być odprowadzana bezpośrednio do rzeki poniżej ujęcia lub odpr...

Woda jako środek chłodzący-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Woda jako środek chłodzący ( ok. 70% ), woda stosowana jest do chłodzenia: cieczy lub gazów przez bezpośrednie zetknięcie się z wodą chłodzącą ( np. chłodzenie urządzeń w zbiorniku lub powierzchniowe wymienniki ciepła typu rurowego ) wod...

Woda w roślinie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

Woda w roślinie Woda pobierana przez roślinę służy do: dostarczania wodoru do procesu fotosyntezy chłodzenie i ogrzewanie rośliny stwarzanie odpowiednich warunków dla przebiegu procesów chemicznych i biochemicznych w tkankach i komórkach roślin W gospodarce wodnej rośliny istotą jest właściwa pr...