Zasoby wodne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby wodne-opracowanie - strona 1 Zasoby wodne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zasoby wodne
Rodzaje zasobów wodnych.
Zasoby wodne to wody dostępne, możliwe do wykorzystania w danym regionie w określonym przedziale czasu. Są to wody o określonej ilości i jakości, przeznaczone na pokrycie potrzeb wodnych. Mogą to być w stanie naturalnym lub sterowane przez odpowiednie urządzenia hydrotechniczne( 100m³/s średni przepływ Warty w Poznaniu). Cechą charakterystyczną zasobów wodnych jest ich losowość. Efektem tego jest brak możliwości dokładnego określenia wielkości tych zasobów oraz czasu i miejsca ich występowania, wyróżnia się:
Zasoby (przepływy) dyspozycyjne określane jako różnica pomiędzy przepływami średnimi rocznymi lub średnimi niskimi i przepływem nienaruszalnym.
Przepływ nienaruszalny to taki, który musi pozostać w cieku dla zapewnienia życia biologicznego oraz spełnienia wymogów turystycznych, wędkarskich itp.( dla Warty 14,9m³/s). Zasób wód opadowych określa się na podstawie obserwacji opadów P=[mm]
Zasoby wód powierzchniowych objętość masy wody w m³, która przepływa przez dany przekrój rzeki po określonym przedziale czasu. Zasoby te charakteryzują się:
wysokością warstwy odpływu [mm]
średnim odpływem jednostkowym [s/s,km²]
przepływami charakterystycznymi( średnim rocznym SQ lub przepływami o określonym prawdopodobieństwie występowania
ciągami przepływów ( hydrografami przepływów)
Woda w glebie występuje w postaci:
wody krystalicznej ( woda związana chemicznie z minerałami glebowymi)
woda w postaci pary, występuje w powietrzu glebowym
woda higroskopijna i błonkowata związana siłami molekularnymi z cząsteczkami gleby
woda kapilarna, występuje w kapilarach glebowych, utrzymywana siłami kapilarnymi i może poruszać się we wszystkich kierunkach woda wolna, grawitacyjna porusza się pod wpływem siły ciężkości, które przezwyciężają siły molekularne i kapilarne
Źródłem tej wody są opady atmosferyczne infiltrujące przez powierzchnie gleby. Woda ta zapewnia większe, niekapilarne przestrzenie gleby.
woda gruntowa wypełnia wszystkie pory w glebie i tworzy pierwsze zwierciadło wody. Ruch wody gruntowej odbywa się pod wpływem sił grawitacji od miejsc o wyższym poziomie zwierciadła wody gruntowej do miejsc o niższym poziomie zwierciadła wody gruntowej. Prędkość tego przepływu jest wprost proporcjonalna do współczynnika filtracji.
Zasoby wód podziemnych są to wody:
przypowierzchniowe występująca całych głębokościach pod powierzchnią terenu i pozbawione strefy aeracji.
wody gruntowe oddzielone od powierzchni strefą aeracji zasilane opadami i wodami powierzchniowymi.
wody wgłębne występują w warstwach wodonośnych, pokrytych skałami trudno przepuszczalnymi. Zasilane są przez infiltrację opadów z wychodnich warstw wodonośnych przez szczeliny uskokowe lub okna hydrologiczne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz