Dr inż. Jerzy Piotrowski

note /search

Projekt instalacji centralnego ogrzewania - część obliczeniowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Instalacje sanitarne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, 31.10.2013r. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Ćwiczenie projektowe nr 1 INSTALACJE BUDOWLANE I SANITARNE Temat: INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA Rok III Gr. V Rok akademicki 2013/2014 1 1. Obliczenia sieci C.O.: a. Ob...

Bilans wodno-gospodarczy zlewni-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2562

BILANS WODNO GOSPODARCZY ZLEWNI Równanie bilansu wodno gospodarczego wg. wzoru Peneka-Oppdckowa P - H = E + ΔR P - opad całkowity H - odpływ całkowity E - parowanie ΔR - retencja Bilansowanie wodno-gospodarcze polega na porównaniu zasobów wo...

Energetyka cieplna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Energetyka cieplna: Jest ona poważnym użytkownikiem i stosunkowo niewielkim konsumentem. Potrzeby wodne w m3 na jednostkę produkcyjną energii elektrycznej, wyrażonej w MWh. Średni pobór wody 48,2 m3/MWh czyli potrzebny dopływ wody wynosi 48,2m3/3600MW=0,0134[m3/sMW] Elektrownia Pątnów 2800MW0,013...

Energetyka wodna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Energetyka wodna: Energia wodna cieków może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Umownie wyróżnia się : duże elektrownie wodne (ew) o mocy 1000kW = 1 MW małe elektrownie wodne o mocy 500kW/km na długości 7600 można uzyskać...

Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiornikach-opra...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiornikach: 1) Plan regulacji odpływu - opracowany z danych hydrologicznych z minionego wielolecia. Celem tego planu jest: ustalenie pojemności zbiornika podział pojemności na warstwy funkcjonalne określenie danych do wymiarowania urządzeń z...

Metoda jednolitych bilansów wodno-gospodarczych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Metoda jednolitych bilansów wodno-gospodarczych Opracowanie Hydroprojekt W-wa z 1992 r. Ustalenia ogólne 1. Metodyka zawiera wytyczne do przygotowania bilansów wodno-gospodarczych, które będą podstawa do określenia warunków korzystania z wód dorzeczy. 2. Bilans wodno-gospodarczy jest to zestawie...

Metody oceny opadów i wód płynących-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 455

Metody oceny opadów i wód płynących. Wielkość opadów decyduje o nadmiarze lub niedoborze wody w produkcji rolnej. Cechą charakterystyczną opadów jest losowość, nie możemy przewidzieć dokładnie wielkości, czasu i miejsca występowania opadów. Podst...

Podstawowe organy kontrolne uczestniczące w procesach projektowania-op...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Podstawowe organy kontrolne uczestniczące w procesach projektowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowo - kanalizacyjnych w zakładach przemysłowych. Podstawowym organem kontrolnym jest urząd dozoru technicznego. Rola dozoru technicznego w procesie projektowania. Polega na opiniowaniu dokume...