Zasoby powierzchniowych wód płynących Polski-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby powierzchniowych wód płynących Polski-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasoby powierzchniowych wód płynących Polski
Zasoby wodne Polski są małe i nierównomiernie rozmieszczone. Obszary najbardziej zasobne w wodę to:
obszary górskie (Karpaty, Sudety)
przedgórze Karpackie
pojezierza Pomorskie i Mazurskie
Najmniejsze zasoby występują na obszarach:
pasa środkowej Polski
na nizinie Śląskiej
wyżyny: Śląska, Małopolska i Lubelska
Istotny jest przy tym stopień zanieczyszczenia wód płynących. Rzeki o stężeniu zanieczyszczeń jakie występuje w ściekach to : Bzura, Ner, Krzyna, Pisa, Bystrzyca Kłodzka, Kłodnica i Przemsza. Wartości odpływu średniego rocznego z wielolecia z obszaru Polski wynosi:
wg Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (obliczonej w latach 1953-1955) odpływ wynosi 53,4 km3 + 5,2 km3 (dopływ rzekami spoza granic Polski) = 58,6 km3 wg IMGW ten sam odpływ z lat 1901-1990 został oszacowany następująco: 53,9 km3 +7,6 km3 (z zagranicy) = 61,5 km3 Obserwuje się zmienność odpływu średniego rocznego w cyklu wieloletnim.
Tabela. Średnie i ekstremalne roczne wartości bilansu wodnego w okresie 1901-1990 na obszarze Polski (wg IMGW)
Rodzaj wartości
Opad P [mm]
Odpływ
Straty (P-H) [mm]
H [mm]
V [km3]
Max
795
(1974 r.)
256
(1981 r.)
89,8
615
(1912 r.)
Średnie
629
(1935 r.)
175
(1945 r.)
61,5
454
(1987 r.)
Min
436
(1982 r.)
107
(1954 r.)
37,6
210
(1982 r.)
Z terytorium Polski odpływa w półroczu zimowym 57,1 % odpływu rocznego. Natomiast w półroczu letnim 42,9 % odpływu rocznego. Rozkład odpływu w poszczególnych miesiącach zależy od warunków klimatycznych:
największe odpływy występują w kwietniu
najmniejsze we wrześniu
Stan zasobów wodnych można scharakteryzować lub opisać za pomocą średniego rocznego odpływu jednostkowego.
Do 50 [l/s*km2] są to obszary o dużych wartościach zasobów i są to obszary źródliskowe min. Soły, Dunajca, Sanu, Nysy Kłodzkiej i Bobru.
Rzędu 2 [l/s*km2] są to obszary o małych i bardzo małych zasobach wodnych min. zlewnia rzeki Wełny, Środkowej Krosny, Górnej Noteci.
Odpływ średni q = 5-6 [l/s*km2] dorzecze Dolnej Odry, Dolnej Wisły.
Do oceny ilościowej zasobów wykorzystuje się naturalny bilans wodny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz