Dr hab. Tomasz Ferenc

note /search

Badania mediów elektronicznych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczch
Pobrań: 455
Wyświetleń: 651

Badania Mediów Elektronicznych Historia badań sięga lat 20 i 30 i początków rozwoju radia. Inicjatorami byli reklamodawcy, ale i właściciele stacji. Jednak badania radia dostarczają wielu problemów- jak dotrzeć do rozproszonych odbiorców, jak zbadać zasięg? Pojawiły się więc dwie kategorie badań. I...

Badania mediów drukowanych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2303

Badania mediów drukowanych. Pierwsze badania to początek lat 20 (1924) . W Stanach Zjednoczonych zaczyna wychodzić „Biuletyn Dziennikarski”, wydawany wspólnie przez wydziały dziennikarskie. To pismo branżowe wiedzy dziennikarskiej, a w jego pierwszym numerze zwrócono uwagę na następujące obszary: ...

Badania publiczności i widowni-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1848

Badania publiczności/widowni. Geneza pojęcia „widownia”: Pojęcie współczesne wywodzi się od widowni starożytnej. Pojawia się od momentu, gdy powstają miasta i masowe rozrywki jak teatr itp. Pierwotne rozumienie widowni odnosi się do zgromadzenia ludzi w jednym miejscu i jednym czasie. Tak rozumiana...

Koncepcja badawcza-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2247

Koncepcja badawcza Koncepcja badawcza- projekt, refleksyjne przygotowanie badania. Mamy 6 etapów projektowania badania: Określanie problematyki badań- formułujemy , co chcemy badać. Mamy problem, który jest jeden i rozbijamy go na szereg mniejszych pytań. Najważniejsze jest uzasadnienie celowości...

Metody badań reklamy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1323

Metody badań reklamy: Pierwszy nurt inspirowany i tworzony jest przez reklamodawców. Drugi nurt nazwać można krytycznym Ad.1 Reklamodawcy chcieli poznać skuteczność swoich reklam i znaleźć sposób na ich zmaksymalizowanie. Techniki, które można do tego wykorzystać to: studia doświadczalne, sondaże,...

Obserwacje i wywiad-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2170

Obserwacje i wywiad 1. Obserwacja jest najpopularniejsza techniką badawczą, bo wszystko zaczyna się właśnie od dostrzeżenia zjawiska. Obserwacja niecelowa- przypadkowe, niekontrolowane doświadczenie Obserwacja kontrolowana- prowadzona z pewnym zamysłem, systematyczna Obserwacja jawna- badacz nie...

Podstawowe pojęcia związane z metodami badań medioznawczych-opracowani...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1435

Pierwsze systematyczne badania pojawiły się wraz z rozwojem telewizji i prasy. Wynikały z przekonania, które zakładało, że treść przekazu odzwierciedla jego cel i cel nadawców. Z biegiem czasu pojawia się jednak nowy sposób myślenia tj. krytyka mediów szukająca w treści pewnej ideologii, polityki, u...

Semiologia w badaniu obrazów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 987

Semiologia w badaniu obrazów Semiologia dostarcza wielu narzędzi do badania obrazów. Semiologia to nauka o znakach, o komunikowaniu się za pomocą znaków. Czemu ma służyć? Ma służyć do odpowiedzi na pytanie czemu służą? Najważniejsze jest ustalenie funkcji znaku- tych oczywistych i tych ukrytych. Ja...

Techniki i metody analizy obrazu nieruchomego i ruchomego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1253

Techniki i metody analizy obrazu nieruchomego i ruchomego. Czym jest obraz? Definicja nie jest prosta i oczywista, bo myśląc o obrazie okazuje się, że można przedstawić różne koncepcje. Obraz to utrwalony widok czegoś, poprzez konkretną technikę lub medium utrwala jakiś widok. Obraz najczęściej jest...

Teoria informacji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1050

Teoria informacji: Komunikacja jest celowym przekazywaniem informacji od nadawcy do odbiorcy. Jednak podczas nadawania komunikatu pojawiają się szumy. Dlatego trzeba się zastanowić jak i czy w ogóle przekaz dociera do odbiorcy. Podstawow...