Badania mediów drukowanych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania mediów drukowanych-opracowanie - strona 1 Badania mediów drukowanych-opracowanie - strona 2 Badania mediów drukowanych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Badania mediów drukowanych.
Pierwsze badania to początek lat 20 (1924) . W Stanach Zjednoczonych zaczyna wychodzić „Biuletyn Dziennikarski”, wydawany wspólnie przez wydziały dziennikarskie. To pismo branżowe wiedzy dziennikarskiej, a w jego pierwszym numerze zwrócono uwagę na następujące obszary:
Badanie typografii gazet i jej wpływ na sposób kontaktu z gazetą a także prędkość czytania
Wpływ zawartości na nakład
Analiza treści prasy
W latach 30 badania polegały głównie na sondażach zainteresowań czytelników zawartością i badano również skuteczność reklamy. Badania miały charakter ilościowy. Głównymi obszarami badań były: czytelnictwo, nakład, sposób zarządzania, typografia, czytelność, wykorzystanie mediów w świecie.
1. Czytelnictwo: stosuje się następujące typy badań
Ustalanie profilu czytelnika: szuka się odpowiedzi na pytanie kim jest odbiorca, kto czyta gazetę. Dąży się do stworzenia sumarycznego demograficznego opisu czytelnika (dane metryczkowe) czyli wiek, płeć, wykształcenie, zarobki itp. Zauważono jednak, że to nie wystarcza ponieważ pomimo podobnych danych metryczkowych ludzie różnią się od siebie. Aby pogłębić profil wykonuje się dodatkowe badania zwane: Badania psychograficzne: polega na zebraniu informacji o opiniach, postawach czytelników. Tworzy się swoisty profil psychologiczny, ustala poglądy polityczne, sposoby spędzania wolnego czasu, zainteresowania. Chodzi o badanie stylu życia, bo ludzie mogą tyle samo zarabiać, a mieć różnorodne zainteresowania. To metoda tzw. segmentacji stylu czyli uzyskiwania wiedzy na temat spędzania wolnego czasu. Tworzy się w ten sposób klastry, grupy ludzi, których łączy wizja świata, sposób spędzania czasu, poglądu polityczne. To już bardziej precyzyjne badanie i łącząc wszystkie wyniki można stworzyć bardziej klarowny obraz czytelnika. Po otrzymaniu wyników dokonuje się typologii czytelników np. dzieli się tytuły pod względem istotności dla czytelników. Poznanie odbiorców pozwala lepiej się dostosować do zapotrzebowania. Daje to też dużo wiedzy reklamodawcom. Studia nad wyborem kolumn prasowych: badanie to polega na sprawdzeniu kto czyta poszczególne kolumny lub części wydawnictwa, jakie są indywidualne nawyki czytelnika. Bada się to za pomocą ankiet i gazet, tworząc swoiste mapy czytania tj. sprawdza się który artykuł czytelnik pamięta, czego nie doczytał itp. Można te badania przeprowadzać również telefonicznie. Zestawiając wyniki tych badań z wynikami badań psychograficznych można sprawdzić czy typologia przekłada się na zwyczaje czytelników. Badanie osób czytających i nieczytających: Badania te najczęściej przeprowadza się poprzez wywiad szukając odpowiedzi na 3 najistotniejsze pytania:

(…)

…. Można w ten sposób ustalić wizję gazety ważnej i zrozumiałej. Jeśli chcemy zbadać tę kwestię w czasopismach , to można zastosować metodę panelową, gdzie czytelnicy oceniają czasopismo pod względem tekstów, czytelności itp. 2. Nakład: To jedna z bazowych kwestii, które trzeba badać. Sprawdza się jakie czynniki mają wpływ na sprzedaż gazety. Czynniki te to: stopień urbanizacji, gęstość zaludnienia, poziom życia, lokalizacja…
… jakie są skutki działań różnych struktur zarządzania tj. jak styl zarządzania wpływa na jakość gazety i na zadowolenie pracowników. Badania nad tym jak władza jest zdywersyfikowana tj. jakie są relacje władzy, jakie są naciski
4. Typografia i układ strony : To badania elementów typograficznych, z których składa się gazeta (Czcionka, łamanie, grafika, a zrozumienie, czytelność, szybkość).
Badania konfrontujące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz