Dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka - strona 2

note /search

Model CAPM

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2170

Model CAPM - model wyceny aktywów kapitałowych Założenia modelu CAPM: Nie ma kosztów transakcyjnych Wszystkie walory mają idealną płynność i podzielność (to znaczy, że każda ilość gotówki w dowolnej chwili zamienić całkowicie na akcje - nie występuje problem niewykorzystania części gotówki ze wz...

Podstawy instrumentów pochodnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1113

Podstawy instrumentów pochodnych, istota i rodzaje kontraktów terminowych, istota i rodzaje opcji, swapy i inne instrumenty pochodne Pojęcie instrumentów pochodnych Jest to taki instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości...

Portfel akcji dwóch spółek

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3318

Portfel akcji dwóch spółek Najprostszym, a zarazem klasycznym przypadkiem teorii portfela jest przypadek portfela dwuskładnikowego, tzn, zawierającego akcje dwóch spółek. Oczekiwana stopa zwrotu portfela dwóch spółek Gdzie: R p - oczekiwana stopa zwrotu portfela akcji w 1 ,w 2 - udziały akcji po...

Przedsibiorstwo jako uczestnik rynku walutowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku walutowego Rynek walutowy obejmuje transakcje kupna/sprzedaży środków płatniczych używanych w transakcjach i rozliczeniach międzynarodowych. Popyt i podaż na tym rynku są wyznaczane przez kursy walutowe, tj. ceny waluty wyrażone w innych walutach. Najważniejs...

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1190

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym Publiczna emisja akcji, wymagania giełd papierów wartościowych, wymagania stawiane emitentom, tryb wprowadzania spółki na giełdę. Istota akcji Akcja jest papierem wartościowym, dokumentem stwierdzającym udział w spółce akcyjnej, która jest własnością akcjonari...

Rachunek rozliczeniowy-factorin czy kredyt?

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Rachunek rozliczeniowy Główny rachunek bankowy każdego przedsiębiorcy i służy do gromadzenie środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych. Z tych rachunków realizuje się wypłaty, przelewy oraz wpłaty klientów firmy. Środki na tym rachunku są najniżej opr...

Rynek pieniężny - Uczestnicy - Przedsiębiorstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

Rynek pieniężny Do rynku pieniężnego zaliczane są wszystkie transakcje finansowe, których termin realizacji z praw nie przekracza 1 roku. Wyróżnia się następujące segmenty rynku pieniężnego: międzybankowy rynek pieniężny, rynek krótkoterminowych papierów wartościowych, krótkoterminowy lokacyjno-kr...

Rynki i instrumenty finansowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Rynki i instrumenty finansowe - podstawowe pojęcia Przedsiębiorstwo (jednostka bądź podmiot gospodarczy) - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Forma prawna, w której funkcjonuje dany podmiot, istotnie wpływa na jego relacje z instytuc...

Weksel

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Weksel - prezentacja Oliwii Obligacje Kredyt Kwalifikacja w bilansie Wykazywane w odrębnych pozycjach pasywów „Zobowiązaniach długoterminowych” lub „zobowiązaniach krótkoterminowych” Procedura poszukiwania kapitału Wszelkie formalności dokonywane są przez agenta emisji Konieczność przejścia ...

Wycena akcji

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

Wycena akcji U podstaw wyceny akcji leżą te same założenia, co w przypadku wyceny obligacji, w mianowicie Istnieje wartość wewnętrzna akcji Rynek nie jest doskonały, więc cena akcji różni się od jej wartości wewnętrznej Gdy wartość wewnętrzna akcji jest wyższa niż jej cena (akcja jest niedowart...