Rachunek rozliczeniowy-factorin czy kredyt?

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek rozliczeniowy-factorin czy kredyt? - strona 1 Rachunek rozliczeniowy-factorin czy kredyt? - strona 2 Rachunek rozliczeniowy-factorin czy kredyt? - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek rozliczeniowy
Główny rachunek bankowy każdego przedsiębiorcy i służy do gromadzenie środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych. Z tych rachunków realizuje się wypłaty, przelewy oraz wpłaty klientów firmy.
Środki na tym rachunku są najniżej oprocentowanymi środkami, gdyż można je wycofać w każdej chwili. Rachunek lokat terminowych
Część nadwyżek przedsiębiorstwa mogą lokować na lokatach krótkoterminowych, gdzie środki są przechowywane przez określony czas przy podwyższonym oprocentowaniu
Wcześniejsze wycofanie środków może powodować pewne konsekwencje, np. obniżenie oprocentowania
Rachunek oszczędnościowy
Służy do systematycznego gromadzenia środków pieniężnych przy podwyższonym oprocentowaniu, oznacza to, że wpływają one w postaci regularnych wpłat.
Krótkoterminowe kredyty bankowe
Dla przedsiębiorstw dostępne są następujące kredyty krótkoterminowe (obrotowe):
Kredyty w rachunku kredytowym - jest to kredyt nieodnawialny przyznany kredytobiorcy na tzw. rachunku kredytowym, który jest odrębny od bieżącego. Oznacza to, iż operacje płatnicze kredytobiorca wykonuje na rachunku bieżącym, natomiast kredytowe - na rachunku kredytowym. Kredyt rewolwingowy (odnawialny) - jest to elastyczny kredyt przyznany kredytobiorcy w rachunku kredytowym z możliwością uruchamiania i spłacania w zależności od potrzeb w ramach pewnego limitu, określonego w umowie kredytowej.
Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft)
Jest to krótkoterminowy kredyt odnawialny. Kredytobiorca uzyskuje prawo do zadłużania się na własnym rachunku bieżącym, a wielkość tego zadłużenia jest określona kwotą przyznanego kredytu.
Kredyt dyskontowy (wekslowy)
Kredyt udzielony poprzez zakup weksla od klienta, który przedstawił weksel. Operacja ta jest nazwana dyskontowaniem, przy czym dotyczy ona weksli z obrotu gospodarczego przed upływem terminu ich płatności. Ceną tego kredytu jest dyskonto, czyli kwota potrącona przez bank od kwoty, na którą wystawiony jest weksel. Kredyt wekslowy różni się tym od pozostałych kredytów, że nie musi być spłacany przez kredytobiorcę (podawcę weksla), ale na ogół bywa spłacany przez podmiot, który weksel wystawił. Zdyskontowany weksel bank może przedstawić do dalszego dyskonta w banku centralnym, lub może oczekiwać zapłaty. Nie mylić dyskontowania weksla z dyskontowaniem przepływów pieniężnych.
Kredyt faktoringowy - NIE MYLIĆ z windykacją należności
Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnym im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.


(…)

… od razu
Korzystnie z factoringu wywołuje zmiany jedynie po stornie aktywów
Korzystanie z kredytu obrotowego powoduje zmiany po obu stronach bilansu
- pasywa - pojawia się kredyt
- aktywa - zwiększa się stan środków pieniężnych
W związku z tym, wskaźnik rentowności majątku pogarsza się
Poprawienie syklu obrotowości
Pogorszenie współczynnika kapitałów obcych do kapitałów własnych, co w konsekwencji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz