Dr hab. Stanisław Konopacki - strona 2

note /search

Historyczne propozycje integracji narodów europejskich - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Historyczne propozycje integracji narodów europejskich Jednocześnie z propozycjami pokojowego jednoczenia państw europejskich oraz dla przeciwstawienia się siłom zewnętrznym (Arabom, Turkom) rodziły się idee eksponujące główną role narodów kontynentu. Ich twórcy uważali narody za czynnik istotniejs...

Idee tworzenia stanów zjednoczonych Europy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

Idee tworzenia stanów zjednoczonych europy Utworzenie Stanów Zjednoczonych Ameryki stanowiło od końca XVIII w. pewien wzór dla integracjonistów europejskich. W wielu propozycjach zjednoczeniowych wystąpiły pomysły zmierzające do tworzenia Stanów Zjed­noczonych Europy. Jednym z głośniejszych autorów...

Inicjatywy integracyjne Delorsa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Inicjatywy integracyjne delorsa W latach 1985-1995 Komisji przewodniczył były francuski minister finan­sów Jacąues Delors, uważany za najbardziej wpływowego jej przewodniczącego. Delors rozwinął nowe inicjatywy integracyjne zmierzające do tworzenia Unii Europejskiej. Wykorzystał Białą Księgę przygo...

Wykład - integracja po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

1. Powojenna sytuacja w Europie Spadek udziału gospodarki europejskiej w gospodarce światowej Uzależnienie Europy Zach. Od polityki Waszyngtonu dominacja ZSRR na wsch Europy osłabienie pozycji kolonialnej głównych państw europ. Podział kontynentu na 2 bloki Kryzys gospodarczy i demograficzny p...

Wykład - komisja europejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Komisja Europejska (fr. Commission européenne, ang. European Commission), oficjalnie Komisja Wspólnot Europejskich to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją wspólnotową odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komis...

Kompromis luksemburski - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

Kompromis luksemburski (1966) Pod wpływem nacisków zewnętrznych i krytyki wewnętrznej oraz zgody pozostałych państw EWG na kompromis rząd francuski zdecydował się na powrót do stołu rokowań. Specjalne spotkanie przedstawicieli „szós...

Konferencja haska - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1820

Konferencja haska (1-2 grudnia 1969 roku) Po przełamaniu kryzysowej sytuacji w EWG nastąpiło polepszenie możli­wości działań integracyjnych. Wpłynęły na to zwłaszcza: objęcie funkcji pre­zydenta Francji przez Georgesa Pompidou, wypracowanie założeń wspólnej

Kształtowanie się Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 777

Kształtowanie się unii europejskiej Ostateczne porozumienie w sprawie traktatu o Unii Europejskiej osiągnięto na spotkaniu Rady Europejskiej, które odbyło się 9-10 grudnia 1991 w Maastricht, a jego podstawą stały się raporty przedstawione przez obie Konferen­cje Międzyrządowe. Podczas szczytu w Maa...

Liberalne podejście międzyrządowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3710

LIBERALNE PODEJŚCIE MIĘDZYRZĄDOWE Zmiany związkowe z JAE i TM spowodowały ożywienie w badaniach nad integracją W latach 90 powstała koncepcja A. Moravcisika Całościowe wyjaśnienie procesów integracyjnych w Europie Wg Moravcisika od Trakt. Rzymskich, aż do decyzji Trakt. Maastricht Wspólnoty rozw...

Wykład - neofunkcjonalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2002

NEOFUNKCJONALIZM NAJBARDZIEJ „oficjalna” teoria integracji europejskiej uznana i zaakceptowana za w pełni wyjaśniającą proces pod względnem naukowym i Polit. Dążył do naukowej i metodologicznej poprawności Powstał z krytyki funkcjonalizmu i jego podst.założeń Do jego źródeł należą badania nad de...