Dr hab. Stanisław Konopacki

Europa po II wojnie światowej i przesłanki procesu integracji europejs...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 623
Wyświetleń: 10129

...Europa po zakończeniu II wojny światowej została podzielona na dwa bloki sił: wschodni ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i zachodni z Zachodnią Europą oraz ze Stanami Zjednoczonymi, któr...

Metrologia - opis przekrojów

 • Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Metrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2254

Prowadzący to dr hab. Stanisław Konopacki. Notatki liczą w sumie 13 stron opatrzonych wieloma ilustracjami. Dzięki nim możecie dowiedzieć się więcej o takich rzeczach, jak: średnicówki mikrometryczne, czujnikowe, przyrządy suwmiarkowe, noniusz, odchyłki, walec przylegający, gwinty. Podstawowy...

Wykład - Historia i teoria integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 994

Historia i teoria integracji europejskiej WYKŁAD 07.10.2008 r. 1. Źródła integracji europejskiej a) kultura antyku IX - VIII w. p.n.e. - instytucja polis - sprawowanie władzy przez obywateli; brak osobnego aparatu władzy; obywatele mieli równe prawa I obowiązki wobec państwa; społeczeństwo obywa...

Historia stosunków międzynarodowych - Czynniki kształtujące SM

 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4494

Konopacki, prof. UKSW | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W sumie 6 stron notatek z historii stosunków międzynarodowych. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: teorie stosunków międzynarodowych, Tukidydes, realizm, liberalizm, Machiavelli, czynniki kształtujące stosunki mi...

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Federalizm: T.integracji, decentralizacji, model społ, filozofia. Spinelli - manifest Ventotene, 1.Oddolny ruch społ, 2.Konstytucja, 3.Instytucje-aby interesy narodowe nie górowały.Monnet:sektorowa,eksperci,ekonomiczna sprawność. N.Pespektywa: reżimy - zasady, instytucje, instrumenty kontroli, czase...

Źródła integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Źródła integracji: Kultura antyku: - polis - społeczeństwo obywatelskie - brak oddzielnego organu władzy - obywatele dzielą się na rządzących i rządzonych - są samorządni - urzędy kolegialne - równość - retoryka - erystyka - filozofia - logika Chrześcijaństwo: - spoza Europy - z Jerozoli...

Źródła integracji europejskiej do XX w. - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

1. Źródła integracji europejskiej a) kultura antyku IX - VIII w. p.n.e. - instytucja polis - sprawowanie władzy przez obywateli; brak osobnego aparatu władzy; obywatele mieli równe prawa I obowiązki wobec państwa; społeczeństwo obywatelskie, obywatelstwo, równość urzędy kolegialne, tak aby jedni...

Działania integracyjne u progu xxi wieku - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Działania integracyjne u progu xxi wieku U progu XXI w. w działaniach integracyjnych dominowały problemy rozszerzenia UE o dziesięć nowych państw „wschodnich" two­rzenia strategii lizbońskiej na lata 2000-2010, przygotowania trakt...

Federalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2478

FEDERALIZM - polityczna teoria integracji Ukształtowana w XVIII i XX w. - USA i Niemcy Wyrazem dążeń do zbudowania instytucjonalnych ram dla równowagi między jednością a autonomią tradycyjnych jednostek Polit. Różne rozumienie tego modelu: W ...

Funkcjonalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

FUNKCJONALIZM D. mitrany poch.z Rumunii osiadły w Wbr i USA „A working Peace System” 1943 Osadzony w liberalnej wizji rzeczywistości mnar; przekonanie o harmonijnych interesach wszystkich ludzi - gł. Cele - uzyskanie dobrobytu i pokoju Przekonanie o racjonalności ludzkich działań i władzy