Dr hab. Stanisław Konopacki

note /search

Metrologia - opis przekrojów

 • Politechnika Koszalińska
 • Metrologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2408

Prowadzący to dr hab. Stanisław Konopacki. Notatki liczą w sumie 13 stron opatrzonych wieloma ilustracjami. Dzięki nim możecie dowiedzieć się więcej o takich rzeczach, jak: średnicówki mikrometryczne, czujnikowe, przyrządy suwmiarkowe, noniusz, odchyłki, walec przylegający, gwinty. Podstawowy...

Wykład - Historia i teoria integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1232

Historia i teoria integracji europejskiej WYKŁAD 07.10.2008 r. 1. Źródła integracji europejskiej a) kultura antyku IX - VIII w. p.n.e. - instytucja polis - sprawowanie władzy przez obywateli; brak osobnego aparatu władzy; obywatele mieli równe prawa I obowiązki wobec państwa; społeczeństwo obywa...

Historia stosunków międzynarodowych - Czynniki kształtujące SM

 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4641

Konopacki, prof. UKSW | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W sumie 6 stron notatek z historii stosunków międzynarodowych. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: teorie stosunków międzynarodowych, Tukidydes, realizm, liberalizm, Machiavelli, czynniki kształtujące stosunki mi...

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

Federalizm: T.integracji, decentralizacji, model społ, filozofia. Spinelli - manifest Ventotene, 1.Oddolny ruch społ, 2.Konstytucja, 3.Instytucje-aby interesy narodowe nie górowały.Monnet:sektorowa,eksperci,ekonomiczna sprawność. N.Pespektywa: reżimy - zasady, instytucje, instrumenty kontroli, czase...

Źródła integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Źródła integracji: Kultura antyku: - polis - społeczeństwo obywatelskie - brak oddzielnego organu władzy - obywatele dzielą się na rządzących i rządzonych - są samorządni - urzędy kolegialne - równość - retoryka - erystyka - filozofia - logika Chrześcijaństwo: - spoza Europy - z Jerozoli...

Źródła integracji europejskiej do XX w. - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

1. Źródła integracji europejskiej a) kultura antyku IX - VIII w. p.n.e. - instytucja polis - sprawowanie władzy przez obywateli; brak osobnego aparatu władzy; obywatele mieli równe prawa I obowiązki wobec państwa; społeczeństwo obywatelskie, obywatelstwo, równość urzędy kolegialne, tak aby jedni...

Działania integracyjne u progu xxi wieku - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1323

Działania integracyjne u progu xxi wieku U progu XXI w. w działaniach integracyjnych dominowały problemy rozszerzenia UE o dziesięć nowych państw „wschodnich" two­rzenia strategii lizbońskiej na lata 2000-2010, przygotowania trakt...

Federalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2583

FEDERALIZM - polityczna teoria integracji Ukształtowana w XVIII i XX w. - USA i Niemcy Wyrazem dążeń do zbudowania instytucjonalnych ram dla równowagi między jednością a autonomią tradycyjnych jednostek Polit. Różne rozumienie tego modelu: W ...

Funkcjonalizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1337

FUNKCJONALIZM D. mitrany poch.z Rumunii osiadły w Wbr i USA „A working Peace System” 1943 Osadzony w liberalnej wizji rzeczywistości mnar; przekonanie o harmonijnych interesach wszystkich ludzi - gł. Cele - uzyskanie dobrobytu i pokoju Przekonanie o racjonalności ludzkich działań i władzy