Dr hab. Janusz Mizera

note /search

Problem relacji idei do zjawisk w filozofii Platona

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4452

PROBLEM RELACI IDEI DO ZJAWISK W FILOZOFII PLATONA 3 możliwe rozwiązania tego problemu, wszystkie niezadowalające podane przez Platona -Methexis/metheksis - uczestniczenie idei w zjawisku i zjawiska w ogólnej idei - paruzja - obecność idei w ...

Filozofia - Platon

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 5544

Platon - materia którą ma na myśli to raczej niebyt niż byt. Ale idea jest bytem w pełni tego słowa znaczeniu, wiec to, co jest materią nie może być bytem! Niebyt nie jest nicością - to coś, co jest, to byt inny niż idea. Z tak pojętej materii de...

Filozofia - szkoły filozoficzne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1421

O czym będzie mowa: - zarys tła, podłoża, na którym pojawiały się poszczególne szkoły filozoficzne - ok. VI wieku p.n.e. - czyli wierzenia i religijność grecka Filozofia wyłoniła się z greckiej religijności, czyli mitologii. Mit zastąpiony przez filozofię. Badacze - Nircea Eliade (znawca wszelkich ...

Filozofia - Empedokles

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1379

EMPEDOKLES c.d. Arche dla niego (był pluralistą) jest złożone z więcej niż dwóch elementów - z 4 podstawowych elementów! - woda, ziemia, ogień i powietrze czyli 4 podstawowe żywioły greckiej mitologii. Nazywa je KORZENIAMI RZECZYWISTOŚCI - bo na...

Filozofia - literatura

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

- Tatarkiewicz Historia Filozofii - ale bez trzeciego tomu, bo ten nie jest zbyt dobry, zwłaszcza części o Nitschem. - Copleston Historia filozofii - tu bardzo dobrze opracowane średniowiecze. - Giovanni Reale Historia filozofii staroży...

Filozofia - Parmenides z Elei

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1498

Parmenides z -Elei - twórca szkoły, długo funkcjonowała, V w. p.n.e, pochodził z bardzo zamożnego rodu - i dlatego mógł się zajmować filozofią bez martwienia się o kasę, był wybitnym politykiem i dobrym negocjatorem - koncepcja filozoficzna o...

Filozofia - filozosowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

PLATON zapytany o to, jaki jest nastrój (czyli zestrojenie się z rzeczywistością) umożliwiającym myślenie filozoficzne jest ZDZIWNIENIE - czyli pytanie dlaczego? Leibniz, XVII - dlaczego istnieje COŚ niż NIC, skoro nic jest łatwiejsze niż coś - pytanie to kwestionowanie danego stanu rzeczy! Pie...

Filozofia - Pitagoejczycy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

PITAGOREJCZYCY - pojawili się i zaznaczyli swoją obecność w VI, VII w. przed Chrystusem - ale przetrwali też bardzo długo, w przeciwieństwie do innych szkół. Przetrwali długo może dlatego, że był to ZAKON! Wstęp do niego mieli tylko ci, k...

Argumenty Zenona - Achilles i żółw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

Argumenty Zenona c.d ACHILLES I ŻÓŁW - trochę podobne do tego z podziałem na połówki, ale tu ruch nie może się skończyć. Meta jest ruchoma (tam była stała) bo ruch się dokonuje. Achilles nigdy nie przegoni żółwia, jeżeli żółw znajdzie się choć trochę przed Achillesem. Dlaczego? Bo najpierw Achille...

Szkoła cyników - Epikureizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1330

SZKOŁA CYNIKÓW- założył Antystenes - dość szczególna postać, jego uczniem był Diogenses z Synopy (ten od beczki). Cyników cechował pogardliwy stosunek do życia, konwencji, pieniądza, byli pierwszymi w świecie kosmopolitami - nie uznawali grani...