Dr hab. inż. Przemysław Szczeciński - strona 2

Kolokwium z chemii organicznej - wzory substratów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

KOLOKWIUM II Chemia Organiczna B, 8.05.2008 (24p.) Posługując się odpowiednimi mechanizmami wyjaśnij przebieg następujących reakcji. W punkcie a) użyj wzorów przestrzennych, a w punkcie c) krzesłowych. (R)-2-bromo-1-fenylopropan + H2O (T)  racemiczny 1-fenylopropan-1-ol aldehyd p-bromobenzoeso...

Kolokwium - chemia organiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

Drugie kolokwium z chemii organicznej. 26.11.2008 1. (16 p.) Niektóre z poniższych reakcji nie zachodzą w zaznaczonym kierunku a pozostałe dają inny produkt główny niż podano. Proszę zaznaczyć reakcje, które nie zachodzą a pozostałe zapisać za pomocą wzorów chemicznych podając właściwy produkt (bez...

Chemia organiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Drugie kolokwium z chemii organicznej. 16.04.09 1. (22 p.) Niektóre z poniższych reakcji zachodzą zgodnie z podanym równaniem, niektóre w ogóle nie zachodzą a pozostałe prowadzą do głównych produktów organicznych odmiennych niż podano. Wskaż, które reakcje zapisano prawidłowo a które nie zachodzą. ...

Chemia organiczna - kolokwium - alkohol

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej. Kolokwium drugie. 21.11.03. 1. (14 p.) Na (3R)-3-metylo-1-penten podziałano bromowodorem w eterze. 2 a) ile związków otrzymano? 3+3 b) narysuj ich wzory przestrzenne i wzory Fischera, 1+1 c) podaj ich nazwy, 2 d) jaka jest między nimi relacja stereochemi...

Kolokwium z chemii organicznej - Produkty organiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1372

Trzecie kolokwium z chemii organicznej B. 12.06.2008. Zadanie 1 (35 p.) Przedstaw schematy poniższych reakcji za pomocą wzorów chemicznych, a także podaj nazwy tych przemian oraz nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką: (3 p.) fenylooctan etylu + węglan dietylu + (1) etanolan sodu, (2) kwas...

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej - Równanie reakcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej 22.01.2009 Kolokwium Trzecie 1. (14) W reakcji cynamonianu metylu ((E)-3-fenylopropenianu metylu) z acetylooctanem metylu (3-okso-butabianem metylu) w obecności katalitycznej ilości metanolanu sodu powstaje związek A. Podaj wzór produktu A, nazwę reakcji...

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej - addycja Michaela

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej 22.01.2009 Kolokwium Trzecie, rozwiązania 1. (14) W reakcji cynamonianu metylu ((E)-3-fenylopropenianu metylu) z acetylooctanem metylu (3-okso-butabianem metylu) w obecności katalitycznej ilości metanolanu sodu powstaje związek A. Podaj wzór produktu A, ...

Kolokwium z chemii organicznej - Kwas solny

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Czwarte kolokwium z chemii organicznej. 28.01.2009 A 1. (10 p.) Narysuj wzory wszystkich tautomerów heksano-2,4-dionu. Wyjaśnij dlaczego formy enolowe związków ၢ-dikarbonylowych są trwałe. 2. (41 p.) Proszę zaproponować syntezy poniższych związków ze wskazanych substratów. Dla każdego etapu syntez...

Rozwiązania zadań z kolokwium zaliczeniowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Rozwiązania zadań z kolokwium zaliczeniowego (z dnia 05.09.2008) Zadanie 1. a) zobacz rozwiązanie zadania 1a) z kolokwium I z dn.08.05.2008 b) zobacz rozwiązanie zadania 1b) z kolokwium I z dn. 08.05.2008 c) zobacz rozwiązanie zadania 2. z kolokwium I z dn. 27.03.2008 d) zobacz rozwiązanie zadan...

Zadania z chemii organicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

1 Zakład Chemii Organicznej Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska ZADANIA TRENINGOWE Z CHEMII ORGANICZNEJ B - zestaw I-szy 1. Narysuj wzory strukturalne i podaj nazwy systematyczne wszystkich węglowodorów o wzorach sumarycznych: a) C6H14, b) C5H10, c) C4H6. 2. Sprawdź, które z podanych n...