Dr hab. inż. Przemysław Szczeciński

note /search

Kolokwium z chemii organicznej

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1568

Pierwsze kolokwium z chemii organicznej. 05.11.2008 1. (20 p.) W wyniku reakcji Dielsa-Aldera między dwoma węglowodorami A i B otrzymano tylko jeden produkt, C, który poddano działaniu ozonu a następnie wody w redukującym środowisku. Otrzymano jako jedyny związek heksano-2,4-dion [CH3CH2C(O)CH2C(O)C...

Ćwiczenia z chemii organicznej

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Ćwiczenia z chemii organicznej B Kolokwium I 27.03.2008 suma 102 1. (21 p.) (Z)-3,4-dimetyloheks-3-en poddano niezależnie dwóm reakcjom: z KMnO4,aq w 0°C oraz z Br2. a) (10) Przedstaw przebieg (mechanizm) obu reakcji za pomocą wzorów przestrzennych. b) (6) Narysuj wzory Fischera produktu(ów), ...

Rozwiązania zadań z kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Rozwiązania zadań z kolokwium 1 (z dn. 27.03.2008) Zadanie 1. Mieszanina poreakcyjna reakcji z KMnO4 nie wykazuje optycznej czynności, ponieważ produkt jest związkiem mezo (cząsteczka zawiera płaszczyznę symetrii). Mieszanina poreakcyjna w rekcji z bromem nie wykazuje optycznej czynności, ponieważ ...

Egzamin z chemii organicznej

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

Egzamin z chemii organicznej. I termin. 23.06.2008. 1. (24 p) Proszę podać mechanizmy następujących reakcji: a) (7 p.) 4-oksoheksanian etylu + 1 mol etanolanu sodu A (+ po zobojętnieniu kwasem octowym) 2-metylocyklopentano-1,3-dion ; b) (6 p.) p-krez...

Egzamin z chemii organicznej - Pentan

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1190

Egzamin z chemii organicznej B. Studia jednostopniowe. 09.02.2009. 1. (33) Uzupełnij i zapisz za pomocą wzorów podane równania reakcji. Podaj nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką. (6) propylobenzen + Br2 + h + Dt à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę) (3) chlorek benzenodiazoniowy + p...

Egzamin z chemii organicznej - Toluidyna

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1449

Egzamin z chemii organicznej. 2 Termin. 30.06.2008. 1. (31 p) Proszę podać mechanizmy następujących reakcji: a) (8 p. +4 p.) p-toluidyna + HNO3,dymiący + H2SO4, stęż. A (+ NH4OH) 4-metylo-3-nitroanilna; polecenie dodatkowe: podaj metodę syntezy 4-metylo-2-nitroaniliny z p-toluidyny ; b) (7 p.) pr...

Egzamin z chemii organicznej - reakcje

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1239

Egzamin z chemii organicznej B (30.06.2008r) Zadanie 1. Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 a) reakcja nie zachodzi c) reakcja nie zachodzi Zadanie 5 Nazwy: A: kwas 5-(p-metylofenylo)-5-oksopentanowy, B: kwas 5-(p-metylofenylo)pentanowy, C: 5-(p-metylofenylo)pentanoamid, D: 4-(p-metylofenylo)butyloa...

Rozwiązania zadań z kolokwium - Delokalizacja

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Rozwiązania zadań z kolokwium 1 (z dn. 27.03.2008) Zadanie 1. Mieszanina poreakcyjna reakcji z KMnO4 nie wykazuje optycznej czynności, ponieważ produkt jest związkiem mezo (cząsteczka zawiera płaszczyznę symetrii). Mieszanina poreakcyjna w rekcji z bromem nie wykazuje optycznej czynności, ponieważ ...

Kolokwium z chemii organicznej - Synteza

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Pierwsze kolokwium z chemii organicznej. 05.11.2008 1. (20 p.) W wyniku reakcji Dielsa-Aldera między dwoma węglowodorami A i B otrzymano tylko jeden produkt, C, który poddano działaniu ozonu a następnie wody w redukującym środowisku. Otrzymano jako jedyny związek heksano-2,4-dion [CH3CH2C(O)CH2C(O)C...

Rozwiązania zadań z kolokwium - Proton

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Rozwiązania zadań z kolokwium 1 (5.11.2008) Zadanie 1. lub Zadanie 2. Otrzymano dwa produkty. W pierwszym etapie następuje przyłączenie protonu do wiązania podwójnego w taki sposób aby powstał trwalszy - wyżej rzędowy