Dr hab. inż. Przemysław Szczeciński - strona 3

Chemia organiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

1 Błędy w skrypcie: „Chemia organiczna Kurs podstawowy” str. 4 (tytuł podrozdziału 5.2.7.) jest (reakcja Karasha), powinno być (reakcja Kharascha) str. 13 (1. wiersz od góry) jest: (CH3C(O)–) str. 13 (12. wiersz od góry) jest: ...a...

Technologia organiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów. Głównie przetwarza się s...

Egzamin z chemii organicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1463

Egzamin z chemii organicznej. II termin. 27.06.2007 1. Przeprowadzono kondensację aldolową związków A i B otrzymując produkt C posiadający wiązanie C=C. Związek C ze związkiem -dikarbonylowym D w warunkach reakcji Michaela daje produkt E, z którego po hydrolizie i dekarboksylacji otrzymuje się 4-f...

Carboxylic Acids and their derivatives - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Introduction to Carboxylic Acids Carboxylic acids are compounds that contain the carboxyl group: These compounds and their common derivatives make up the bulk of organic compounds. Their common derivatives include acid halides: acid anhydrides: esters: and amides: Nomenclature of carboxylic aci...

Metody otrzymywania alkanów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1974

1 1. LABORATORYJNE METODY OTRZYMYWANIA ALKANÓW 1.1. Metody polegające na usuwaniu grup funkcyjnych Katalityczne uwodornienie alkenów lub alkinów Pt lub Pd CH3CH=CH2 + H2 lub Ni-Raneya propen CH3C CH + 2 H2 propyn Pt lub Pd lub Ni-Raneya CH3CH2CH3 propan CH3CH2CH3 propan Z halogenoa...

Związki chemiczne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: metan, etan, propan, butan, pentan....