Kolokwium z chemii organicznej - wzory substratów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium z chemii organicznej - wzory substratów - strona 1

Fragment notatki:

KOLOKWIUM II
Chemia Organiczna B, 8.05.2008
(24p.) Posługując się odpowiednimi mechanizmami wyjaśnij przebieg następujących reakcji. W punkcie a) użyj wzorów przestrzennych, a w punkcie c) krzesłowych.
(R)-2-bromo-1-fenylopropan + H2O (T)  racemiczny 1-fenylopropan-1-ol
aldehyd p-bromobenzoesowy + 3-metylobutan-2-on (10% NaOHaq, T)   1-(p-bromofenylo)-4-metylopent-1-en-3-on
trans-1-chloro-2-metylocykloheksan + CH3CH2ONa/CH3CH2OH   3-metylocykloheksen
(36p.) Uzupełnij równania reakcji wzorami wszystkich substratów i produktów organicznych. Podaj nazwy związków zaznaczonych pogrubioną czcionką. W punktach e) i i) użyj wzorów przestrzennych.
3,4-difluoronitrobenzen + metanolan sodu (nadmiar, T)  A
jodek metylomagnezu (nadmiar)+ 1)CH3CH2COOCH3; 2)H3O+  B + C + CH4 acetofenon + 1) 3Br2/NaOHaq. (nadmiar) 2) H3O+  D + E
1-bromo-4-(4-jodofenylo)butan + octan sodu (nadmiar, rozp. DMF)  F
G + PBr3  (R)-2-bromopentan
keton etylowo-(p-metylofenylowy) + Br2 (H+)  H
aldehyd p-bromobenzoesowy + formaldehyd [1) NaOHstęż., T; 2) H3O+]  I + J
K + L  3-(2-metylopropylo)nitrobenzen (K jest związkiem miedzioorganicznym, proszę podać sposób jego otrzymywania z odpowiedniego halogenku)
(S)-butan-2-ol + chlorek kwasu p-toluenosulfonowego + pirydyna  M (+ cyjanek sodu/DMSO)  N
2-metylopropen + kwas nadoctowy  O (+etanol, H+, T)  P
p-metylofenol + CH3CH2COCl + pirydyna  R (+ AlCl3, T)  S
but-1-en +Br2/H2O  T (+ 1mol NaOH)  U (+ CH3CH2ONa)  W
(36p.) Używając wyłącznie podanych substratów organicznych oraz dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj syntezę następujących związków:
2-metylopent-2-en-1-olu z propan-1-olu,
eteru (p-metylofenylowo)-propylowego z toluenu i propenu,
2,6-dibromoheptanu z cyklopentenu i jodometanu,
3-metylohept-3-enu z but-1-enu (oraz trifenylofosfiny i butylolitu).
(6p.) Podaj wzory wszystkich substratów i produktów powstających w następujących reakcjach lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.
fenol + 2,4-dimetoksyfenolan sodu
2-metylopropan-2-ol + KOH aq. fenylolit (1 mol)+ aldehyd salicylowy (aldehyd 2-hydroksybenzoesowy)
fenolan sodu + butan-2-ol
chlorek benzylomagnezu + (R)-pentan-2-ol
p-metylofenol + NaOHaq. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz