Dr hab. inż. Janusz Wójcik

note /search

Historia literatury - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3003

Zakres wiedzy o literaturze wg Kazimierza Wyki: naukowość rzeczy, przedmiot badania, okoliczności badawcze, język i metody badania. LITERATUROZNAWSTWO (historia literatury) - przedmiotem badań jest literatura piękna, dzieło, proces ...

Wiedza o literaturze - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4368

Niemożliwe jest istnienie teorii literatury bez historii literatury i odwrotnie. Teoria literatury jest fundamentem badań literackich. Każde dzieło literackie nosi w sobie rozwiązanie pytań o literaturze. Inne nauki z pogranicza wiedzy ...

Fikcja i rzeczywistość literacka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1897

FIKCJA LITERACKA (koncepcję stworzył Arystoteles - mimesis) - Platon → naśladowanie wyglądów zmysłowych, naśladowanie artysty jest podwójnym oszustwem (podwójnym zafałszowaniem rzeczywistości), sztuka kłamie, oszukuje człowieka. - Arystoteles → ...

Semiotyka - omówienie i zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3052

POSTULAT SYNCHRONIZMU JĘZYKOWEGO: De Saussure postulował badania nad językiem, interesował go język w sensie teoretycznym. Czysty synchronizm to iluzja. Drugim postulatem były badania immanentne niezależne od warunków zewnętrznych. Bardzo ważna staje się rola metajęzyka. Drugim znanym twórcą semio...

Utwór literacki jako wytwór procesu historyczno-literackiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1799

Od strony autora (nadawcy) można patrzeć na proces historyczno-literacki - przybywanie dzieł, autorów, jest odbierane jako proces zmian (gwałtowny, zmienny ciąg wydarzeń literackich). Od strony czytelnika - zmiany wcale nie są tak gwałtowne, są łagodne, proces historyczno-literacki cechuje o wiele...

Gatunek literacki i intertekstualność - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2107

GATUNEK LITERACKI - zespół reguł, określających konstrukcje utworów literackich, poszczególne realizacje reguł. Gatunek literacki istnieje dzięki powtarzalności i świadomości czytelnika, odbiorcy. Gatunki ewoluują - zmieniała się definic...

Intertekstualność - gatunki, wykład.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 3206

Głowiński modyfikuje tą klasyfikację: intertekstualność i hipertekstualność można traktować łącznie - łączna nazwa intertekstualność, odrzucenie paratekstualności, metatekstualność zostaje przez Głowińskiego uwzględniona - zdarza się ona w samym dziele bardzo rzadko, częściej w artykule, eseju, ...

Style odbioru - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 4018

DEKONSTRUKCJONIZM - przyznaje czytelnikowi pełne prawo do interpretacji dzieła. Dzieło nie ma jednego sensu. Jednoznaczne znaczenie tekstu nie istnieje. STYLE ODBIORU - są pewnym typem interpretacji ()wg Michała Głowińskiego - powtarzalny społeczny sposób czytania tekstu, niezależnie od poetyki te...