Dr hab. Dominik Zamiatała

note /search

Środowisko stańczyków

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2555

Środowisko stańczyków - konserwatystów krakowskich: rezygnacja z walki o niepodległość na rzecz rozwijania autonomii Galicji i pracy organicznej. Ruch socjalistyczny Bolesław Limanowski tworzy w Genewie Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski (1881 r.). Postulat powiązania walki o wyzwolenie społe...

Akcja „burza" - polskie powstanie strefowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3605

Akcja „burza" - polskie powstanie strefowe Akcja Burza Działania bojowo-dywersyjne prowadzone przez AK na tyłach wojsk hitlerowskich przed wkroczeniem Armii Czerwonej na tereny przedwojennej Polski. Akcja Burza, poza działaniami militarnymi, miała swój aspekt polityczny. Rząd w Londynie udowad...

Formowanie się systemu komunistycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2100

Formowanie się systemu komunistycznego Organizacja osadnictwa i administracji polskiej na ziemiach zachodnich. Jest to okres przemieszczania ludności (nie była to repatriacja). Wielu ludzi przemieszczało się w poszukiwaniu rodzin, pracy, domu. Niektórych przemieszczano przymusowo. Przemieszczano ca...

Kształtowanie się granic i systemu politycznego odrodzonego państwa 19...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4333

Kształtowanie się granic i systemu politycznego odrodzonego państwa 1918 - 1921 Rząd Ignacego Paderewskiego Paderewski był bardzo popularny w USA. Przekonał za pośrednictwem płk. Edward Mandell House. 16 stycznia 1919 roku powołany zostaje rząd koalicyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele en...

Kwestia polska w polityce aliantów w końcowej fazie wojny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1617

Kwestia polska w polityce aliantów w końcowej fazie wojny (1944 -1945) Konferencja w Teheranie Konferencja teherańska z przełomu listopada i grudnia 1943 r. była klęską sprawy polskiej. Gdy Roosevelt wyraził nadzieję na przywrócenie...

Okres rządów parlamentarnych w Polsce 1922-1926

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 854
Wyświetleń: 6377

Okres rządów parlamentarnych w Polsce 1922-1926 Unifikacja kraju Podział na Polskę A, B i C. Najlepiej rozwinięty obszar - byłego zaboru pruskiego, najbardziej zacofane - Kresy W schodnie Konieczność ujednolicenia prawa, zespolenia infrastruktury komunikacyjnej i gospodarki m.in. kwestia waluty i r...

Okres stalinowski w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3332

Okres stalinowski w Polsce Stalinizm w Polsce to lata 1948-1956. Okres ten rozpoczęły: do 1948 r. komuniści starają się pokonać opozycję sfałszowane wybory w 1948 r. konferencja w Szklarskiej Porębie Następuje radykalna stalinizacja społecze...

Polityka państwa wobec mniejszości narodowych w okresie międzywojennym...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2051

Polityka państwa wobec mniejszości narodowych w okresie międzywojnia. Zamach majowy i rządy sanacji Polsce i innym nowym państwom Europy został narzucony przez zwycięskie mocarstwa Traktat o mniejszościach. Była to obraza dla wielu Polaków wynikająca z wielowiekowej tradycji tolerancji i ochrony mn...

Polityka polskich władz na emigracji w czasie wojny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1176

Polityka polskich władz na emigracji w czasie wojny Zmiany na najwyższych urzędach Internowany w Rumunii prezydent Ignacy Mościcki wyznacza swoim następcą (takie uprawnienie dawała mu

Polskie Państwo Podziemne - Szare Szeregi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2688

Polskie Państwo Podziemne Obejmowało one wszystkie aspekty życia. Jej armią było SZP, później ZWZ a następnie AK. Powstały również Narodowe Siły Zbrojne i Bataliony Chłopskie, oraz komunistyczne Sierp i Młot oraz Stowarzyszenie P...