Okres rządów parlamentarnych w Polsce 1922-1926

Nasza ocena:

3
Pobrań: 861
Wyświetleń: 6419
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres rządów parlamentarnych w Polsce 1922-1926 - strona 1 Okres rządów parlamentarnych w Polsce 1922-1926 - strona 2 Okres rządów parlamentarnych w Polsce 1922-1926 - strona 3

Fragment notatki:

Okres rządów parlamentarnych w Polsce 1922-1926 Unifikacja kraju Podział na Polskę A, B i C. Najlepiej rozwinięty obszar - byłego zaboru pruskiego, najbardziej zacofane - Kresy W schodnie Konieczność ujednolicenia prawa, zespolenia infrastruktury komunikacyjnej i gospodarki m.in. kwestia waluty i rynków zbytu itp. Początkowo 60% budżetu państwa była przeznaczana na armię. Pojawiają się naciski na rozwój klasy średniej. Urzędnicy na początku istnienia państwa Polskiego pochodzili głównie z zaboru Austriackiego. Wojsko stało się elementem wychowawczym. Mapa polityczna Polski prawica: Zjednoczenie Ludowo-Narodowe (endecja) - Roman Dmowski (był ideologiem endecji, choć formalnie do partii nie należał), Stanisław Głąbiński, Stanisław i Władysław Grabscy.
Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (konserwatyści) - Stanisław Badeni, Stanisław Stroński, Stanisław Cat-Mackiewicz centrum: Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (chadecja) - Wojjciech Korfanty Narodowa Partia Robotnicza (NPR) - Karol Popiel, Ludwik Waszkieewicz; solidaryzm społeczny Polskie Stronnictwo Ludowe-Piast (PSL-Piast) - Wincenty Witos, Jan Dąbski, Maciej Rataj lewica: Polska Partia Socjalistyczna (PPS) - Ignacy Daszyński, Mieczysław Niedziałkowski, Kazimierz Pużak Polskie Stronnictwo Ludowe - Wyzwolenie (PSL-Wyzwolenie)  Stanisław Thugutt komuniści: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP) - po zjeździe w roku 1921 rozpoczęła działalność parlamentarną; jako autonomiczne części Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy (KPZU) i Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi (KPZB); KPRP od roku 1925 przyjęła nazwę Komunistyczna Partia Polski (KPP). Premierzy II Rzeczpospolitej do zamachu majowego: Ignacy Paderewski 16 I 1919 - 9 XII 1919 Leopold Skulski , 13 XII 1919 - 9 VI 1920 Władysław Grabski 23 VI 1920 - 24 VII 1920 Wincenty Witos 24 VII 1920 - 13 IX 1921 Antoni Ponikowski 19 IX 1921 - 6 VI 1922 Artur Śliwiński 28 VI 1922 - 7 VII 1922 Julian Nowak 31 V111922 - 14 XII 1922 Władysław Sikorski 16 XII 1922 - 26 V 1923 Wincenty Witos 28 V 1923 - 14 XII 1923 Władysław Grabski 19 XII 1923 - 14 XI 1925 Aleksander Skrzyński 20 XI 1925 - 5 V 1926 Wincenty Witos 10 V 1926 - 15 V 1926
Wybory w 1922 r. prawica ok. 30% miejsc, centrum - ok. 30%, lewica - ok. 20%, mniejszości narodowe - ok. 20%. Piłsudski rezygnuje z kandydowania na urząd prezydencki. W wyborach prezydenckich zwycięża w piątej turze głosowania Gabriel Naarutowicz, wysunięty przez PSL-Wyzwolenie. Poparła go lewica, PSL-Piast i mniejszości narodowe. Najpoważniejszym kontrkandydatem był popierany przez endecję hr. Maurycy Zamoyski (stosunek głosów 289:227). Następuje ostra kampania prawicy przeciw Narutowiczowi. 11 grudnia 1922 r. następuje zaprzysiężenie Narutowicza przez Zgromadzenie Narodowe. 14 grudnia Narutowicz przejął władzę z rąk Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 16 grudnia związany z endecją malarz Eligiusz Niewiadomski zastrzelił Narutowicza w gmachu Zachęty. 20 grudnia nowym prezydentem zostaje wybrany w pierwszej turze Stanisław Wojciechowski związany z PSL-Piast działacz ruchu spółdzielczego, w młodości był piłsudczykiem. Premierem został gen. Sikorski. Wprowadził on stan wyjątkowy po zabójstwie prezydenta.


(…)

…. Reforma rolna: Uchwała w przedmiocie reformy rolnej z 10 lipca 1919 roku - potrzeba odsunięcia niebezpieczeństwa radykalizacji nastrojów na wsi (parcelacja majątków powyżej 180 ha, a w byłym zaborze pruskim i na wschodzie pow. 400 ha; lasy miały stać się własnością państwową). Odłożenie prac nad ustawą w związku z wojną polsko-bolszewicką; w latach 1919-1920 rozparcelowano tylko 20 tys. ha ziemi…
… o osadnictwie wojskowym - gospodarstwa na Kresach dla uczestników wojny z bolszewikami. Ustawa o parcelacji ziemi autorstwa rządu Grabskiego uchwalona zostaje przez sejm w 1925 r. (już po upadku rządu Władysława Grabskiego). Zasady: parcelacji podlegają majątki powyżej 180 ha; na wschodzie - powyżej 300 ha; majątki uprzemysłowione i produkujące na rzecz przemysłu przetwórczego (np. buraki cukrowe) - powyżej 700 ha; pełne odszkodowanie z kasy państwa w ciągu 2 lat.
chłopi mieli wpłacać 5-10% wartości otrzymywanej ziemi, a następnie spłacać resztę w kredycie przez 40 lat (oprocentowanie 6% rocznie) Konkordat (10 II 1925 r.) Negocjacje prowadził Stanisław Grabski, prof. Uniwersytetu we Lwowie, brat premiera, jeden z przywódców obozu narodowego. Postanowienia konkordatu: określenie wielkości majątków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz