Historia Powszechna Polski XX w-nazwiska II sem.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Powszechna Polski XX w-nazwiska II sem. - strona 1 Historia Powszechna Polski XX w-nazwiska II sem. - strona 2 Historia Powszechna Polski XX w-nazwiska II sem. - strona 3

Fragment notatki:

Anders Władysław - Generał broni WP, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych 44-45
Arciszewski Tomasz - 30r. współorganizator Centrolewu, 44-47 premier rządu RP na uchodźstwie, od 54r. członek TRJN i Rady 3.
Bartel Kazimierz - 1926-30 trzykrotnie premier i 26-28 wce premier, przeprowadził w sejmie 26r. nowelę sierpniową, Bartoszewski Władysław - od 46r. w PSL, współredaktor „Gazety Ludowej”, od 82r. w redakcji „Tygodnika Powszechnego”
Beck Józef - szef sztabu wojsk, które opowiedziały się za JP w 26r. wce premier w 30r., kierował PL Polit. Zagraniczną 32-39
Berling Zygmunt - polski dowódca wojskowy, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej, skazany na śmierć w 43 za dezercję, Bierut Bolesław - 44-47 prezydent KRN, 47-52 prezydent RP, 52-54 prezes RM PRL, 48r. sekretarz generalny PZPR, 54-56 I sekretarz KC PZPR
Bór - Komorowski Tadeusz - generał dywizji WP, dowódca AK
Car Stanisław - polityk sanacji, minister sprawiedliwości 28-29 i 30, wicemarszałek i marszałek sejmu, przewodniczący komisji konstytucyjnej, referent projektu konstyt.35r. na sejmie ustawodawczym.
Cyrankiewicz Józef - 45-48 sekretarz generalny Rady Naczelnej PPS, 47-52 i 54-70 premier, 52 - 54 wce premier, od 48 w PZPR, Czechowicz Gabriel - MSkarbu 1926-28, oskarżony o przekroczenia budżetowe.Prawnik, ekonomista
Daszyński Ignacy - premier rządu lubelskiego z 1918r., współzałożyciel PPSD, marszałek sejmu 1928-30
Dmowski Roman - współzałożyciel ND, główny ideolog polskiego nacjonalizmu, sygnatariusz traktatu wersalskiego, MSZ - 1923, Frasyniuk Władysław - działacz Solidarności, 80-90przewodniczący regionu Dolny Śląsk, 82-86 więziony za dział. Opozycyjną, współzałożyciel ROAD, następnie we władzach UD i UW
Gall Stanisław
Geremek Bronisław - 50-68 członek członek PZPR, w 80r. doradca MKS w Gdańsku, 81-82 internowany, uczestnik obrad okrągłego stołu.
Gierek Edward - od 54r. członek KC PZPR, w 56r. pacyfikował strajki poznańskie, w 70r. zdobył władzę po obaleniu Gomułki, zaciągnął liczne zagraniczne kredyty, Glemp Józef - 67-79 osobisty sekretarz Wyszyńskiego, 81r. mianowany abp metropol. Warszawsko-gnieźnieńskim, a 12.01.81 prymasem Polski, w 83 podniesiony do godności kardynała
Gomułka Władysław - członek KPP od 1926, 43-45 sekretarz, następnie sekretarz generalny KC PPR, 44-48 członek Biura Politycznego KC, inicjator KRN, 44-49 Iwszy wce premier, 56r przyjety ponownie przyjęty do partii został 1sekretarzem. Grabski Stanisław - inicjator utworzenia w 19r. ZL-N, 23 i 25-26 minister Wyznań Religijnych i Oświeceni Publicznego, po 26r. zerwał z ND odrzucając w niej elem. Faszystowskie.
Grabski Władysław - polityk ND, premier 1920, minister skarbu i autor reformy walutowej


(…)

… awansował, w 56r. został generałem, był premierem i I sekretarzem w 1981r. 13.12.81 wprowadził stan wojenny, stanął na czele WRON, w 89r. został prezydentem
Kania Stanisław - od 45r. w PPR, w partii odpowiedzialny za bezpieczeństwo i relacje z kościołem, 1980r. Isekretarz KC, dążył do pokojowego układu PRL-solidarność
Kasman Jerzy - pierwszy redaktor nacz. „Trybuna Ludu” w latach 48-53, poseł 1,4,6…
…. Trybuny Ludu, 64-69 ambasador PL w Londynie
Mościcki Ignacy - prezydent RP 1926-39, po śmierci Piłsudskiego zorganizował frakcję zamkową w sanacji, wpłynął na rozwój PL przemysłu chemicznego
Narutowicz Gabriel - pierwszy prezydent RP, Minister Robót Publicz., MSZ, zabity przez E. Niewiadomskiego, ofiara nagonki ND, Niesiołowski Stefan - 64-70 współzałoż. I działacz opozycji „Ruch”, w 70 pomysłodawca…
…, 49-61 wce premier, 48-54 członek BP PZPR
Miodowicz Alfred - 59-90 członek PZPR, 86-89 członek BP KC PZPR. Brał udział w obradach Okrągłego stołu
Moczar Mieczysław - 56-64 wce MSW, 64-68 MSW, 68-71 sekretarz KC PZPR, 70-71 członek BP, kierował tłumieniem manifestacji studenci=kich w 68r.
Moczulski Leszek - w 77 uczestniczył w zakładaniu ROPCiO, 79r. założył i przewodniczył Konfederacji Polski
… Ślubów Narodu.
Zaleski August - 26r. - 32 MSZ, 39-41 MSZ u Sikorskiego, 1945r. wyznaczony przez Raczkiewicza na prezydenta RP, którym był od 47-72
Zamoyski Maurycy - wiceprezes KNP w Paryżu, ambasador Polski w Paryżu 1919-24, MSZ - 1924, kontrakandydat Narutowicza …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz