Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska - strona 1 Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska - strona 2 Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska - strona 3

Fragment notatki:

Anders Władysław - generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945. Arciszewski Tomasz - polityk Polskiej Partii Socjalistycznej, polski działacz socjalistyczny. Jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS. Minister w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej oraz rządzie ludowym Jędrzeja Moraczewskiego. Poseł na Sejm od 1919 do 1935. Lider podziemnej PPS-WRN. Premier RP na uchodźstwie w latach 1944-1947. Bartel Kazimierz - pierwszy premier Polski po przewrocie majowym, premier pięciu rządów Rzeczypospolitej, wicepremier oraz minister wyznań i oświecenia publicznego w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego Beck Józef - współpracownik J. Piłsudskiego; współorganizator przewrotu majowego 1926; 1932-39 minister spraw zagranicznych Berling Zygmunt - polski dowódca wojskowy, uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Berman Jakub - polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego, wiceprezes Rady Ministrów, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I kadencji Babiuch Edward - polityk, ekonomista, premier rządu PRL Bielecki Tadeusz - prezes Stronnictwa Narodowego, działacz emigracyjny, poseł na Sejm III kadencji w II RP Bierut Bolesław - polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944, pierwszy przywódca Polski Ludowej, prezydent RP od 1947, premier PRL od 1952 Bobrowski Czesław - polski ekonomista, prezes Centralnego Urzędu Planowania Bobrzyński Michał - polski historyk i konserwatywny polityk, namiestnik Galicji. Boerner Ignacy - działacz niepodległościowy, członek PPS, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, minister poczt i telegrafów w kilku rządach II RP. Boruta-Spiechowicz Mieczysław - polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego Breżniew Leonid - działacz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i polityk ZSRR. Car Stanisław - prawnik, polityk, wiceminister, a następnie minister sprawiedliwości. W latach 1930-1935 wicemarszałek Sejmu III kadencji, następnie marszałek Sejmu IV kadencji (1935-1938). Cat-Mackiewicz Stanisław - Premier Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Cyrankiewicz Józef - polski działacz socjalistyczny i komunistyczny[2], członek władz PPS i PZPR, pięciokrotny premier RP i PRL w latach 1947-1952 i 1954-1970 (funkcję tę sprawował najdłużej w historii Polski) Czechowicz Gabriel - prawnik i ekonomista, pełnił funkcję ministra skarbu Rzeczypospolitej Polskiej. Był jedynym polskim politykiem okresu międzywojennego postawionym przed Trybunałem Stanu. Wydarzenie to znane jest jako "sprawa Czechowicza". Daszyński Ignacy

(…)

…, dziennikarz, pułkownik dyplomowany WP. W latach 1929-1930 założyciel i redaktor naczelny "Gazety Polskiej". Po rozpadzie BBWR, był założycielem 1 marca 1937 Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN)
Kopeć Aleksander - inżynier, polityk. Od 1970 był związany z resortem przemysłu maszynowego, a od 23 października 1975 do 24 sierpnia 1980 był ministrem tegoż resortu w rządzie Piotra Jaroszewicza i rządzie Edwarda…
….
Regenci powołali pierwszy polski rząd pod prezesurą Jana Kucharzewskiego, który przejął od Komisji Przejściowej Tymczasowej Rady Stanu, przekazane przez okupantów działy administracji. W pierwszym okresie istnienia Królestwa Polskiego polskie było sądownictwo, szkolnictwo, służba zdrowia i administracja.
Rada Regencyjna 7 października 1918 roku ogłosiła niepodległość Polski[1], a 12 października przejęła…
… był z formalno-prawnego punktu widzenia Regentem Królestwa Polskiego, mimo że nigdy takiego tytułu nie użył. Dopiero 22 listopada przyjął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa i zmienił nazwę państwa z Królestwa Polskiego na Republikę Polską, przesądzając tym samym o republikańskim charakterze odrodzonego państwa polskiego.
Rządy mianowane przez Radę
od 6 listopada 1916 Wydział Wykonawczy (Tymczasowa Rada Stanu)
od 28 sierpnia 1917 Wydział Wykonawczy (Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu)
20 listopada 1917 - 27 lutego 1918 : Rząd Jana Kucharzewskiego
27 lutego 1918 - 3 kwietnia 1918 : Prowizorium rządowe Antoniego Ponikowskiego
4 kwietnia 1918 - 23 października 1918 : Rząd Jana Kantego Steczkowskiego, za jego kadencji ogłoszono niepodległość Polski.
23 października 1918 - 5 listopada 1918 : Rząd Józefa…
… Głównego Zarządu Politycznego WP (1960-1965), szef Sztabu Generalnego WP (1965-1968), minister obrony narodowej (1968-1983), przewodniczący Komitetu Obrony Kraju - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny, współtwórca Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; stał na czele junty (Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego), która w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 wprowadziła…
… katolicki, działacz społeczny i polityczny. W czasie I wojny światowej był członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. Wiosną 1919 brał udział w konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie bronił interesów ludności polskiej i walczył o przyłączenie większości Śląska Cieszyńskiego do Polski.
Lubomirski Zdzisław - książę; polski prawnik, polityk i działacz społeczny. Podczas I wojny światowej prezydent Warszawy od 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz