Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska - Arciszewski Tomasz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska - Arciszewski Tomasz - strona 1 Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska - Arciszewski Tomasz - strona 2 Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska - Arciszewski Tomasz - strona 3

Fragment notatki:

Anders Władysław - generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945.
Arciszewski Tomasz - polityk Polskiej Partii Socjalistycznej, polski działacz socjalistyczny. Jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS. Minister w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej oraz rządzie ludowym Jędrzeja Moraczewskiego. Poseł na Sejm od 1919 do 1935. Lider podziemnej PPS-WRN. Premier RP na uchodźstwie w latach 1944-1947.
Bartel Kazimierz - pierwszy premier Polski po przewrocie majowym, premier pięciu rządów Rzeczypospolitej, wicepremier oraz minister wyznań i oświecenia publicznego w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego
Beck Józef - współpracownik J. Piłsudskiego; współorganizator przewrotu majowego 1926; 1932-39 minister spraw zagranicznych
Berling Zygmunt - polski dowódca wojskowy, uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
Berman Jakub - polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego, wiceprezes Rady Ministrów, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I kadencji
Ba b i uch Edward - polityk, ekonomista, premier rządu PRL
Bielecki Tadeusz - prezes Stronnictwa Narodowego, działacz emigracyjny, poseł na Sejm III kadencji w II RP
Bierut Bolesław - polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944, pierwszy przywódca Polski Ludowej, prezydent RP od 1947, premier PRL od 1952
Bobrowski Czesław - polski ekonomista, prezes Centralnego Urzędu Planowania
Bobrzyński Michał - polski historyk i konserwatywny polityk, namiestnik Galicji.
Boerner Ignacy - działacz niepodległościowy, członek PPS, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, minister poczt i telegrafów w kilku rządach II RP.
Boruta-Spiechowicz Mieczysław - polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego
Breżniew Leonid - działacz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i polityk ZSRR.
Car Stanisław - prawnik, polityk, wiceminister, a następnie minister sprawiedliwości. W latach 1930-1935 wicemarszałek Sejmu III kadencji, następnie marszałek Sejmu IV kadencji (1935-1938).
Cat -Mackiewicz Stanisław - Premier Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
Cyrankiewicz Józef - polski działacz socjalistyczny i komunistyczny[2], członek władz PPS i PZPR, pięciokrotny premier RP i PRL w latach 1947-1952 i 1954-1970 (funkcję tę sprawował najdłużej w historii Polski)
Czechowicz Gabriel - prawnik i ekonomista, pełnił funkcję ministra skarbu Rzeczypospolitej Polskiej. Był jedynym polskim politykiem okresu międzywojennego postawionym przed Trybunałem Stanu. Wydarzenie to znane jest jako "sprawa Czechowicza".
Daszyński Ignacy - współzałożyciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), później PPS, w 1929 jeden z założycieli Centrolewu. Marszałek Sejmu w latach 1928-1930.


(…)

…, dziennikarz, pułkownik dyplomowany WP. W latach 1929-1930 założyciel i redaktor naczelny "Gazety Polskiej". Po rozpadzie BBWR, był założycielem 1 marca 1937 Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN)
Kopeć Aleksander - inżynier, polityk. Od 1970 był związany z resortem przemysłu maszynowego, a od 23 października 1975 do 24 sierpnia 1980 był ministrem tegoż resortu w rządzie Piotra Jaroszewicza i rządzie Edwarda…
….
Regenci powołali pierwszy polski rząd pod prezesurą Jana Kucharzewskiego, który przejął od Komisji Przejściowej Tymczasowej Rady Stanu, przekazane przez okupantów działy administracji. W pierwszym okresie istnienia Królestwa Polskiego polskie było sądownictwo, szkolnictwo, służba zdrowia i administracja.
Rada Regencyjna 7 października 1918 roku ogłosiła niepodległość Polski[1], a 12 października przejęła…
… był z formalno-prawnego punktu widzenia Regentem Królestwa Polskiego, mimo że nigdy takiego tytułu nie użył. Dopiero 22 listopada przyjął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa i zmienił nazwę państwa z Królestwa Polskiego na Republikę Polską, przesądzając tym samym o republikańskim charakterze odrodzonego państwa polskiego.
Rządy mianowane przez Radę
od 6 listopada 1916 Wydział Wykonawczy (Tymczasowa Rada Stanu)
od 28 sierpnia 1917 Wydział Wykonawczy (Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu)
20 listopada 1917 - 27 lutego 1918 : Rząd Jana Kucharzewskiego
27 lutego 1918 - 3 kwietnia 1918 : Prowizorium rządowe Antoniego Ponikowskiego
4 kwietnia 1918 - 23 października 1918 : Rząd Jana Kantego Steczkowskiego, za jego kadencji ogłoszono niepodległość Polski.
23 października 1918 - 5 listopada 1918 : Rząd Józefa…
… Głównego Zarządu Politycznego WP (1960-1965), szef Sztabu Generalnego WP (1965-1968), minister obrony narodowej (1968-1983), przewodniczący Komitetu Obrony Kraju - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny, współtwórca Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; stał na czele junty (Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego), która w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 wprowadziła…
… katolicki, działacz społeczny i polityczny. W czasie I wojny światowej był członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. Wiosną 1919 brał udział w konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie bronił interesów ludności polskiej i walczył o przyłączenie większości Śląska Cieszyńskiego do Polski.
Lubomirski Zdzisław - książę; polski prawnik, polityk i działacz społeczny. Podczas I wojny światowej prezydent Warszawy od 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz