Polskie Państwo Podziemne - Szare Szeregi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2709
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie Państwo Podziemne - Szare Szeregi  - strona 1 Polskie Państwo Podziemne - Szare Szeregi  - strona 2 Polskie Państwo Podziemne - Szare Szeregi  - strona 3

Fragment notatki:

Polskie Państwo Podziemne Obejmowało one wszystkie aspekty życia. Jej armią było SZP, później ZWZ a następnie AK. Powstały również Narodowe Siły Zbrojne i Bataliony Chłopskie, oraz komunistyczne Sierp i Młot oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Radzieckiego. Filary: tajne wojsko
komitet porozumiewawczy (kwasi parlament)
organizacje społeczne
rząd podziemny (Delegatury Rządu na Kraj) Struktury polskiego państwa podziemnego Podziemne porozumienie polityczne Po aresztowaniu głównych twórców Rady Głównej Obrony Narodowej, w lutym 1940 r. doszło do nowego spotkania przedstawicieli partii politycznych: Ka­zimierza Pużaka z PPS-Wolność, Równość, Niepodległość, Aleksandra Dębskiego z SN i Stefana Korbońskiego z SL, a także Michała Tokarzewskiego i Stefana Roweckiego. 24 II 1940 r. utworzono Polityczny Komitet Porozumiewawczy przy ZWZ. Spotkania Ko­mitetu odbywały się regularnie parę razy w miesiącu. Gen. Rowecki starał się podpo­rządkować władzę administracyjną i polityczną wojsku. W PKP z kolei dążono do nie­zależności, czego wyrazem była zmiana nazwy na Główny Komitet Polityczny w czerw­cu 1940 r. W lipcu 1940 r. do Komitetu weszło jako czwarte Stronnictwo Pracy. Poza centralnym GKP w Warszawie podobne komitety powstały i w innych miastach: w Poznaniu, Krakowie, Lwowie i Wilnie.
Reorganizacja władz podziemnych 18 VI 1940 r. mianowano gen. Roweckiego zastępcą komendanta głównego ZWZ z prawem decyzji w wypadku utraty łączności z rządem, a 30 VI w depeszy wysłanej już z Anglii ustanowiono Komendę Główną ZWZ w kraju z Roweckim na czele. W tym samym czasie GKP przejął funkcje Delegatury Rządu RP na Kraj. W rocznicę wy­buchu wojny Delegatura wydała odezwę o powstrzymaniu się od rozrywek i zakupu prasy okupacyjnej. W ten sposób zapoczątkowano walkę cywilną, która znalazła szeroki oddźwięk i poparcie społeczeństwa. Ponieważ rząd Sikorskiego odmówił zatwierdzenia Delegatury, pod koniec września wznowił działalność Polityczny Komitet Porozumiewawczy. Po dłuższych przetargach w grudniu 1940 r. Komitet uzgodnił kandydaturę Cyryla Ratajskiego na delegata rządu RP na kraj, mimo iż przez pewien czas PPS-WRN i SL zaledwie tolerowały go jako polityka zbyt prawicowego. Po ustanowieniu Delegatury Rządu powołano do życia sieć delegatur okręgowych w Warszawie, województwie warszawskim, Krakowie, Lublinie, Łodzi, a następnie w przedwojennych ośrodkach wojewódzkich. Szare Szeregi Szare Szeregi, kryptonim ZHP w konspiracji 1939-45; powołane 27 IX przez członków Rady Naczelnej ZHP. Cel: wychowanie młodzieży przez walkę z okupantem, tajne nauczanie, samokształcenie. W 1944 r. liczyły ok. 15 tys. harcerzy i harcerek. Mały sabotaż (akcja N, „Wawer”), wywiad, uwalnianie więźniów, dywersja. Największe bataliony: „Zośka”, „Parasol” (w powstaniu warszawskim walczyły w zgrupowaniu „Radosław” na Woli, Powązkach, Starym Mieście i Powiślu).

(…)

… wyroki śmierci. W latach 1943-44 wydano ponad 2 tys. wyroków wojskowych i ponad 200 cywilnych. Rada Jedności Narodowej 4 stycznia 1944 roku działacze polskiego państwa podziemnego utworzyli Radę Jedności Narodowej jako odpowiedź na powołanie KRN, którą uznano za instytucję uzurpatorską, będącą odskocznią komunistów do przejęcia całej władzy w kraju. RJN powstała z przekształcenia i rozszerzenia składu Politycznego Komitetu Porozumiewawczego. przewodniczącym RJN został Kazimierz Pużak, wybitny poliityk PPS-WRN. Program RJN - „O co walczy naród polski”: zapowiedź odbudowy demokratycznej Polski współpraca Polski ze wszystkimi aliantami Krajowa Rada Ministrów 3 maja 1944 r. została powołana Krajowa Rada Ministrów, na jej czele stanął Jan Stanisław Jankowski "Soból", Delegat Rządu na Kraj. Organizacyjnie Krajowa Rada Ministrów była częścią Rządu RP w Londynie.
19 stycznia 1945 r. - rozkaz gen. Leopolda Okulickiego o rozwiązaniu Armii Krajowej. 1 lipca 1945 r. następuje samorozwiązanie Rady Jedności Narodowej. W swojej ostatniej uchwale parlament polskiego państwa podziemnego stwierdził, że decyzja rozwiązania rady nie oznacza duchowej kapitulacji narodu.
Organizacja Nie
Kadrowa organizacja wojskowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz