Wykład - polskie państwo podziemne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - polskie państwo podziemne - strona 1 Wykład - polskie państwo podziemne - strona 2

Fragment notatki:

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE - ORGANIZACJA l ZADANIA
Polskie Państwo Podziemne (1939-45) to konspiracyjne polskie instytucje polit., admin. i wojsk, sprawujące władzę w okupowanej Polsce na podstawie upoważnienia władz RP. Struktury wojskowe
iX 1939 - powstaje Służba Zwycięstwu Polski {dowódca główny: gen.M.Karaszewicz-Tokarzewski Była to konspiracyjna organizacja polit-wojsk , dążąca do podporządkowania wojsk i społ-polit działalności konspiracyjnej jednemu ośrodkowi kierowanemu przez dowództwo wojskowe. Działalność: przygotowanie do walki z wrogiem, szkolenie kadr wojsk., propaganda celem poprawienia nastrojów po klęsce wrześniowej(„Biuietyn Informacyjny, "Wiadomości Polskie"), wywiad, sabotaż, plan zamachu na Hitlera w trakcie defilady wojsk 5.X.39-fiasko.
W X '39 gen. Tokarzewski wysłał Sikorskiemu meldunek o powstaniu SZP.Ten negatywnie odniósł się do SZP, łączącej działalność polit z wojsk.(Obawiał się nadmiernego wpływu na jej działanie oficerów sanacyjnych). W jej miejsce powołał w XI 1939 Związek Walki Zbrojnej, podporządkowany ściśle rządowi emigracyjnemu. W przeciwieństwie do SZPfmającej organizować jak najszybciej akcje bojowe i sabotażowe) ŻWZ zakładało dłuższy okres przygotowawczy. Miała to być organizacja ogólnonarodowa, ponadpartyjna i ściśle wojskowa, oddzielona od polit komitetów porozumiewawczych. Na czele ZWZ - gen.Sosnkowski (przebywał we Francji); podlegali mu: płk. Stefan Grot-Rowecki - dowódca obszaru okupacji niemieckiej i gen. Karaszewicz-Tokarzewski - radzieckiej. W VI'40 najpierw zastępcą kom.gł, a później samym komendantem głównym został gen.Grot-Rowecki. 14 H 1942 ZWZ przemianowano na Armię Krajową, która miała za zadanie
- podjąć akcję scalenia podziemia wojskowego
- samoobronę i przygotowanie powszechnego powstania w momencie załamania się Niemiec. Na czele AK stanął komendant główny - gen. Grot- Rowecki. Kraj podzielono początkowo na 3 obszary AK: białostocki, lwowski i zachodni, te z kolei - na okręgi (odpowiadały województwom), a te - na obwody (pokrywały się z powiatami), a te znów na placówki (tj.gminy). Do AK wcielono wiele organizacji; autonomię utrzymała Chłopska Straż SL, przekształcona w 42r. w Bataliony Chłopskie. Największe problemy były z przyłączeniem Naród. Org. Wojsk. Stronnictwa Naród. - połowa jej członków odmówiła przyłączenia do AK na jesieni '42 i -razem z radykalnymi Grupą Szańca i Związkiem Jaszczurczym - utworzyła Narodowe Siły Zbrojne. W Ml 1944 podpisano umowę o włączeniu NSZ do AK, ale tylko część członków NZS podporządkowała się tej decyzji.
30 V11943 aresztowano Grota; komendantem głównym został gen. Tadeusz Bór-Komorowski. Po powstaniu warszawskim dostał się do niewoli, wyznaczywszy wcześniej następcę - gen.Leopolda Okulickiego (formalna nominacja na stanowisko kom.gł AK nadeszła z Londynu dopiero w XII 1944). Okulicki

(…)

… Reprezentację Polityczną skupiającą .najważniejsze stronnictwa polityczne; a 9 11944 powołano do życja Radę Jedności Narodowej, odpowiednik parlamentu podziemnego. W skład RJN weszł(l7 osób: po trzy z SN, SP, SL i PPS-WRN. Przewodniczącym Rady został Kazimierz Pużak z PPSrWRN. 15 III 1944 RJN wydała manifest programowy O co walczy naród polski.
3 V 1944-delegat rządu powołał Krajową Radę Ministrów składającą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz