Polityka państwa wobec mniejszości narodowych w okresie międzywojennym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka państwa wobec mniejszości narodowych w okresie międzywojennym - strona 1 Polityka państwa wobec mniejszości narodowych w okresie międzywojennym - strona 2 Polityka państwa wobec mniejszości narodowych w okresie międzywojennym - strona 3

Fragment notatki:

Polityka państwa wobec mniejszości narodowych w okresie międzywojnia. Zamach majowy i rządy sanacji Polsce i innym nowym państwom Europy został narzucony przez zwycięskie mocarstwa Traktat o mniejszościach. Była to obraza dla wielu Polaków wynikająca z wielowiekowej tradycji tolerancji i ochrony mniejszości narodowej oraz tym, że Niemcy nie musiały podpisać traktatu dającego taki same prawa mniejszości Polskiej w ich państwie jakie mieli Niemcy w Polsce. Narodowa Demokracja była sceptycznie nastawiona do mniejszości narodowych zwłaszcza do Żydów (antysemityzm). Terytorium i skład narodowościowy 388 tys. km 2 , 27 mln ludności (przed wybuchem II wojny światowej - 35 mln) co daje szóste miejsce w Europie pod względem obszaru i ludności. Około 65% ludności to Polacy, ok. 35% mniejszości narodowe. Główne mniejszości narodowe:
Ukraińcy - 5,1 mln = 16%
Żydzi - 3,1 mln = 10%
Białorusini - 2 mln = 6% Niemcy - 780 tys. = 2%
Religie: katolicy 65%, prawosławni 12%, grekokatolicy 10%, wyznanie mojżeszowe 10%, ewangelicy 3%. Premierzy II Rzeczpospolitej po zamachu majowym: Kazimierz Bartel 15 V 1926 - 30 IX 1926 Józef Piłsadski 2 X 1926 - 27 VI 1928 Kazimierz Bartel 27 VI 1928 - 13 IV 1929 Kazimierz Świtaiski 14 IV 1929 - 7 XII 1929 Kazimierz Bartel 29 XII 1929 - 17 1111930 Walery Sławek 29 III 1930 - 23 VIII 1930 Józef Piłsudski 25 VIII 1930 - 4 XII 1930 Walery Sławek 4 XII 1930 - 26 V 1931 Aleksander Prystor 27 V 1931 - 9 V 1933 Janqsz Jędrzejewicz 10 V 1933 - 13 V 1934 Leon Kozłowski 15 V 1934 - 28 III 1935 Walery Sławek 28 III 1935 - 12 X 1935 Marian Zyndram-Kościałkowski 13 X 1935 - 15 V 1936 Felicjan Sławoj Składkowski 15 V 1936 - 30 IX 1939 Przewrót majowy: Przyczyny przewrotu: wpływy Piłsudskiego w wojsku 10 maja 1926 roku powołanie drugiego rządu Chjeno-Piasta z premierem Wincentym Witosem zarzuty partokracji i sejmokracji oraz hasło sanacji życia publicznego przychylny stosunek ludności do Piłsudskiego Przebieg zamachu stanu: Gen. Lucjan Żeligowski (minister spraw wojskowych w gabinecie Skrzyńskiego ) wydaje rozkaz koncentracji wojsk w rejonie Rembertowa (manewry wojskowe). 12 maja Piłsudski zajmuje Pragę i czeka z wojskiem na mostach. Prezydent Wojciechowski uznaje wystąpienie Piłsudskiego za bunt przeciwko majestatowi Rzeczypospolitej. Ich spotkanie na moście Poniatowskiego nie przynosi rozwiązania kryzysu. Rząd ogłasza stan wyjątkowy i wzywa posiłki z Wielkopolski, Pomorza i Małopolski, gdzie dużymi wpływami dysponuje prawica i PSL-Piast. Dowódcą obrony Warszawy przed rebeliantami zostaje gen. Tadeusz Rozwadowski, a jego szefem sztabu płk. Władysław Anders, zaś dowódcą oddziałów atakujących gen. Gustaw Orlicz Dreszer. Walki w Warszawie trwają 2-15 maja; ok. 400 ofiar śmiertelnych, ok. 1,5 tys. rannych. Strajk na kolei uniemożliwiają transport wojsk do Warszawy. Poparcie PPS i KPP dla Piłsudskiego.

(…)

… w 1935 r. i powołanie Obozu Zjednoczenia Narodowego - OZN (1937). Szefem płk Adam Koc. OZN miał strukturę opartą na modelu organizacji militarnych, głosił kult Piłsudskiego i hasło skupienia się społeczeństwa wokół armii, popierał zasady ustrojowe zawarte w konstytucji kwietniowej. Polityka wobec mniejszości narodowych
Piłsudski prowadził politykę ochraniania mniejszości narodowych. Po jego śmierci…
… sądowego na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia o dalsze trzy. Wysyłani byli ONR-owcy, komuniści, działacze mniejszości narodowych, ale też na przykład prawicowy publicysta Stanisław Cat-Mackiewicz. Konstytucja kwietniowa Uchwalona 26 stycznia 1934 roku przez sejm (podstępem), 23 marca 1935 roku sejm przyjął poprawki senatu, a 23 kwietnia 1935 roku podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Sejm…
… brytyjski ekonomista John Maynard Keynes (1883-1946). W USA program Nowego Ładu realizowany przez prezydenta Franklina D. Roosevelta (m.in. pomoc państwa dla farmerów dotkniętych skutkami wielkiego kryzysu). W latach 1932-1933 następuje nasilenie ruchu strajkowego w Polsce w związku z redukowaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych. Pojawiły się strajki okupacyjne, zwane strajkami polskimi…
… konstytucyjnymi kompetencjami prezydenta. 1 czerwca 1926 r. z inicjatywy Piłsudskiego na prezydenta zostaje wybrany prof. Ignacy Mościcki (281 głosów; 200 dostał Bniński). Nowela sierpniowa Postanowienia:
prezydent ma prawo rozwiązać sejm i senat na wniosek rządu prezydent ma prawo wydawać rozporządzenia z mocą ustawy prezydent ogłasza ustawę budżetową w postaci przygotowanej przez rząd, jeżeli sejm nie dopełnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz