Dr hab. Bogdan Boduszek - strona 2

Chemia organiczna - egzamin - Izomery

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1645

1)Hybrydyzacja a)sp3-sp3 b)sp3-sp2 c)sp3-sp d)sp2-sp2 e)sp2-sp f)sp-sp 2)Rodnikowy sposób halogenowania na przykładzie metanu: 2)Izomery Heksanu C6H14 1)n-heksan (heksan), 2)izoheksan (2-metylopentan),3) 3-metylopentan, 4)2,2-dimetylobutan, 5) (...

Chemia organiczna - test

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 924

1. Narysować strukturalnie i określić hybrydyzację atomów węgla... sp3- C połączone z 4 atomami, sp2- C z 3 atomami, sp - C z 2 atomami. 2. Narysować wszystkie izomery konstrukcyjne alkanu C7H16. Asymetryczny atom węgla - atom węgla połączony z cz...

Chemia organiczna - egzamin - Wzory Fischera

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1624

4)Wzory Fischera stereoizomerow 2 bromopentan, 2,3-dichlorobutan, 7)Reakcja i mechanizm addycji nukleofilowej na przykładzie aldehydu benzoesowego i acetofenonu z hydroksyaminą 8)Sn1 i Sn2. Stereospecyficznosc Sn2 na przykładzie R-2- bromobutanu z ...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1106

Do amin włącznie czy też nie? A Zwierzaka można dostać w naszym C6 :) Tom I: alkany, alkeny, alkiny, podstawy stereochemii, alkadieny, cykloalkany i ich pochodne, węglowodory aromatyczne, elektrofilowe podstawienie aromatyczne SeAr, alkilo- i alkeny...

Chemia organiczna - egzamin - propanon

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1274

- Bodvtrzf!;!c fd1l4?f'~ ~IL'UJ"Grupa G: l. a) 2metylopropan CH3-CH -CH3 I CH3 H I H-C-O-H ! H b) metanol sp3 c) metanal d) propanon sp2 e) 2metylopropen CH~-C;;::;CH f) propyn ';; H •••••••• ~ / g)chloroetan H h) 2-chloropropen CI J -""'''H H sp3 CH3-...

Chemia organiczna - Atom węgla - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

f ~DtlLls-'cet Ch~li& 0YJ!2f!/~GZ l) Budowa elektronowa atomu wegla, napisac wzory (przyklady) weglowodorów posiadajacych stany wegla o hybrydyzacji: (typy wiazan) a) sp5-sp3 b) sp3-sp2 c) sp3-sp d) sp2-sp f)sp-sp 2) Izometria konstytucyjna; narysowac wszystkie izomery konstytucyjne heksa...

Materiały do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 812

-1Elektroujemność niektórych grup: -CH3 2,30 -CJ3 2,50 -CH2Cl 2,47 -CBr3 2,57 -CHCl2 2,63 -CF3 3,29 -CCl3 2,79 Elektroujemność węgla w zależności od hybrydyzacji: Csp3 -Cl -Br -I -CH3 (hiperkonjugacja) -M -NO2 -CN -...

Chemia organiczna - wykład - Struktura związków organicznych

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1680

PODSTAWY CHEMII ORGANICZNEJ CHC 0131w Podstawy chemii organicznej Rok akademicki 2009/2010, czwartek, godz. 915-1100, sala 310/A-2 Dr hab. inŜ. Bogdan Boduszek, e-mail: bogdan.boduszek@pwr.wroc.pl HARMONOGRAM WYKŁADÓW 1. 1.10.09-Struktura związków organicznych: typy wiązań, hybrydyzacja, izom...

Węglowodory nasycone - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

WĘGLOWODORY NASYCONE ALKANY I CYKLOALKANY Szereg homologiczny alkanów Izomeria szkieletowa WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE ALKANÓW BUDOWA ALKANÓW; nazwy grup funkcyjnych KONFORMACJE De...

Budowa i właściwośc fizyczne alkenów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

ALKENY Budowa i właściwości fizyczne alkenów Nazewnictwo alkenów Izomera Z-E alkenów Reguła Cahna-Ingola-Preloga Pierwszeństwo podstawników REAKCJE ALKENÓW 1. Hydrogenacja (uwodornienie) alkenów 2. Trwałośc alkenów na podstawie reakcji uwod...