Dr hab. Bogdan Boduszek - strona 3

Węglowodory aromatyczne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

ZWIĄZKI AROMATYCZNE Węglowodory aromatyczne 1. Budowa benzenu 2.Trwałość pierścienia benzenowego 3. Kryteria aromatyczności (reguła Hückla) 4. Przykłady wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 5. Aromatyczne związki h...

Chiralność i enancjometria - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

STEREOIZOMERIA Chiralnośc i enancjomeria Podstawowe definicje ---stereoizomery ---obiekty chiralne ---enancjomery ---centrum stereogeniczne ---racemat (równocząsteczkowa mieszanina enancjomerów) 1. Centra stereogeniczne; chiralnośc czą...

Fluorowce pochodne węglowodorów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

FLUOROWCOWE POCHODNE WĘGLOWODORÓW NAZEWNICTWO, KLASYFIKACJA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE -Halogenki alkilowe -halogenki winylowe -halogenki arylowe -halogenki acylowe Przykłady halogenków Budowa i reaktywnośc REAKCJE SUBSTYTUCJI NUKLEOFILOWEJ...

Klasyfikacja i nomenklatura alkoholi - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

ALKOHOLE Klasyfikacja i nomenklatura alkoholi Właściwości fizyczne wybranych alkoholi i fenoli Budowa grupy hydroksylowej w alkoholach Wiązania wodorowe tworzone przez cząsteczki alkoholi Alkohole jako słabe kwasy Alkohole jako sł...

Grupa karboksylowa - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

ALDEHYDY I KETONY Grupa karbonylowa Wzory i nazwy aldehydów Właściwości fizyczne wybranych aldehydów i ketonów Nazewnictwo ketonów Struktura grupy karbonylowej REAKTYWNOŚĆ ALDEHYDÓW I KETONÓW Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej Addyc...

Kwasy karboksylowe i ich pochodne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE Nazwy zwyczajowe i systematyczne wybranych kwasów karboksylowych Struktura grupy karboksylowej Właściwości fizyczne wybranych kwasów karboksylowych Reakcje kwasów karboksylowych z metalami i z zasad...

Właściwości fizyko-chemiczne wybranych amin - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

AMINY Klasyfikacja, nazewnictwo Rzędowośc amin Właściwości fizyko-chemiczne wybranych amin Aminy alifatyczne i aromatyczne Nomenklatura systematyczna i zwyczajowa Budowa i reaktywnośc amin Zasadowośc amin Porównanie zasadowości amin Aminy jako nukleofile Substytucja nukleofilowa i reakcja...

Aminokwasy, peptydy i białka - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1442

BIOCZĄSTECZKI AMINOKWASY, PEPTYDY I BIAŁKA 1. AMINOKWASY Budowa aminokwasów: Aminokwasy naturalne: Jony obojnacze (zwitterjony) Punkt izoelektryczny SYNTEZA AMINOKWASÓW PODSTAWOWE REAKCJE AMINOKWASÓW 2. PEPTYDY Sekwencjonowanie peptydów ...

Chemia organiczna - egzamin - addycja nukleofilowa

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1666

1) podaj przyklad reakcji: a)addycji nukleofilowej do gr.karbonylowej Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla grupy karbonylowej gdzie wiązaniem podwójnym powiązany jest atom węgla i tlenu. Dzięki różnicy elektroujemności między t...

Chiralność i enacjomeria - chemia organiczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

  STEREOIZOMERIA    Chiralno ś c i enancjomeria    Podstawowe definicje    ---stereoizomery  ---obiekty chiralne  ---enancjomery   ---centrum stereogeniczne  ---racemat (równocz ą steczkowa mieszanina enancjomerów)                           ...