Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 6

Sukcesja w odniesieniu do obywatelstwa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

WYKŁAD z 27.04.2010r. Sukcesja w odniesieniu do obywatelstwa Zagadnienie to jest skodyfikowane w sposób miękki, czyli bez traktatu: - zestaw artykułów, sporządzony przez KPM - Europejska konwencja o obywatelstwie, 1997r. - Konwencja o unikaniu bezpaństwowości w przypadku sukcesji państw, 2006r....

Wykład - rząd emigracyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

PMP, wykład 19 Uznanie rządu emigracyjnego szczeg. - kwestia rządów po I wojnie światowej na czele z kazusem króla Alberta, emigracji rządu belgijskiego i po II wojnie światowej - Polska. Z 2 strony rządu w syt. zamachu, puczu, rewolucji, dojścia do władzy w sposób gwałtowny i pozakonstytucyjne doj...

Załatwianie sporów międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 679

ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWAGI OGÓLNE rola p.m. w odniesieniu do sporów m. polega przede wszystkim na tym, że: wprowadza obowiązek pokojowego załatwiania sporów; zobowiązuje w konkretnych przypadkach do poddania się okreś­lonemu sposobowi załatwiania sporów; tworzy systemy i sposoby ...

Zagadnienia ogólne z prawa międzynarodowego publicznego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

ZAGADNIENIA OGÓLNE POJĘCIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Prawo międzynarodowe - normy prawne, które wyrosły na podłożu stosunków międzynarodowych i są ich odbiciem. Prawo międzynarodowe - jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami → niepełna definicja podmiot → państwo funkcja → regulow...

Wykład - źródła prawa kosmicznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Źródła prawa kosmicznego. 1963 r. - deklaracja zasad prawnych regulująca działania państw w badaniu i wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej (wprowadził założenie wolności kosmicznej) 1967- roku podpisany został równocześnie w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie układ o zasadach działalności państw w...

Wykład - Akty jednostronne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Akty jednostronne. Doktryna prawa międzynarodowego od stosunkowo niedługiego czasu wśród źródeł prawa międzynarodowego sytuuje także akty jednostronne. Cechy aktu jednostronnego jako źródła prawa międzynarodowego: 1.) powini...

Wykład - Arbitraż międzynarodowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Arbitraż międzynarodowy. Kształtował się od bardzo dawna (w starożytnych kronikach, zapisach na stellach kamiennych) i ma bardzo długi rodowód. Początkowo postępowanie arbitrażowe było prowadzone często przez pojedyncze osoby, cies...

Wykład - Budowa umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

Budowa umowy międzynarodowej. Budowa umowy międzynarodowej: Tytuł: - zawiera nazwę umowy - krótko określony przedmiot regulacji (np. konwencja dotycząca potwierdzenia granicy państwowej czy konwencja konsularna, konwencja o prawie traktatów) - w umowach bilateralnych wymieniane są strony (kontra...

Wykład - Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego Dotyczy ono przede wszystkim wzajemnych stosunków suwerennych państw, które są równe wobec prawa i wzajemnie od siebie niezależne. Panuje więc między nimi zasada równości. W stosunkach między państwami nie ma żadnej władzy ponadnarodowej (np.

Wykład - Cele i zasady ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

Cele i zasady ONZ Cele ONZ określa Karta Narodów Zjednoczonych w Art. 1: Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego - cel podstawowy (nadrzędny) ONZ ONZ nie jest skuteczna jeśli chodzi o regionalne lub dwustronne kon...