Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 7

Wykład - Cieśniny międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

Cieśniny międzynarodowe. Cieśniny bałtyckie i czarnomorskie. Cieśnina - naturalne połączenie obszarów morskich, które dostępne są dla celów żeglugi międzynarodowej. Sytuacja zależna jest od: a) szerokości cieśniny b) rodzaju mórz, które ci...

Wykład - Doktryna J. Monroe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Doktryna J. Monroe (1823 r.). Zasada wprowadzona do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych przez prezydenta J. Monroe'a, ogłoszona w 1823. Deklarowała stworzenie amerykańskiej strefy wpływów na zachodniej półkuli, a zarazem potwierdzała politykę

Wykład - Europejski system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 910

Europejski system ochrony praw człowieka. Oprócz uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka istnieje na każdym kontynencie system regionalny ochrony praw człowieka Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności 1950 Przyjmując ten dokument, rządy państw europejskich zdec...

Wykład - Funkcje konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

Funkcje konsularne Konsul nie reprezentuje państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, co jest główną funkcją przedstawiciela dyplomatycznego. Jego podstawową funkcją jest natomiast ochrona różnorodnych interesów państwa wysyłającego i jego obywateli w państwie pobytu. Pierwsza grupa (ogólne): ...

Wykład - Funkcje prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Funkcje prawa międzynarodowego Określenie „funkcje” rozumiemy jako rolę w stosunkach społecznych, które prawo międzynarodowe ma za zadanie spełnić. Najistotniejszymi zadaniami współczesnego prawa międzynarodowego jest: utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; zapewnienie

Wykład - Geneza ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 700

Geneza ONZ Pierwsze organizacje międzynarodowe we współczesnym rozumieniu pojawiły się w XIX wieku i należały do nich tzw. Unie Administracyjne (o dość wąskim zakresie działania) nie mające kompetencji w dziedzinie spraw politycznych, np. Komisje Rzeczne (1815 r. - Komisja Żeglugi na Renie, 1856 r....

Wykład - Granice państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

Granice państwa - pojęcie, rodzaje, proces wytyczania. Granice państwa mogą mieć charakter: • orograficzny, czyli uwzględniający właściwości terenu • geometryczny, gdy nie spełniają tego warunku • astronomiczny, gdy pokrywają się z południkiem lub równoleżnikiem geograficznym Dawniejszy podział na...

Wykład - II wojna światowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 770

II wojna światowa i jej wpływ na kształt społeczności międzynarodowej i prawo międzynarodowe. Dopiero w czasie II wojny światowej, głównie pod wpływem polityki radzieckiej, zaczęto realizować zasadę odpowiedzialności indywidualn...

Wykład - Instytucje i źródła prawa międzynarodowego w staro_ytnym Rzym...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Instytucje i źródła prawa międzynarodowego w starożytnym Rzymie. Umowy międzynarodowe: 1.) AMICITIA - traktaty przyjaźni zawarte pomiędzy państwami o równorzędnym statusie prawnym 2.) SOCIETAS - traktaty przymierza mające wymusić na słabszych określone roszczenia (fedus) - Fedus in iqum - traktaty ...