Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 8

Wykład - Interpretacja art. 38 Statutu MTS

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1267

Interpretacja art. 38 Statutu MTS w związku z określeniem katalogu źródeł prawa międzynarodowego. Artykuł 38 1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach, które będą mu przekazane, będzie stosował: a) konwencje międzynarodowe, bądź ogólne, bądź specjaln...

Zagadnienie Interpretacja traktatu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

Interpretacja traktatu W przypadku wykładni traktatu mają zastosowanie zarówno normy dotyczące wykładni, które obowiązują w prawie wewnętrznym ale też prawo międzynarodowe przyjęło odrębne zasady wykładni ujęte w 3 zasadniczych koncepcjach: a) koncepcja obiektywistyczna wykładni - traktat interpre...

Wykład - Kanały międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Kanały międzynarodowe. Kanały: Sueski, Panamski, Kiloński. Kanał - sztuczne połączenie obszarów morskich, otwartych dla żeglugi międzynarodowej. Prawnomiędzynarodowy status mają: a) kanał Sueski b) kanał Panamski c) kanał Kiloński

Wykład - Klasy szefów misji i sprawa procedencji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Klasy szefów misji i sprawa procedencji. W myśl artykułu 14 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 r. szefowie misji dyplomatycznych dzielą się na trzy klasy: ambasadorów i n...

Wykład - Klasyfikacja sporów międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

Klasyfikacja sporów międzynarodowych. Spory międzynarodowe mogą być przedmiotem różnych podziałów i klasyfikacji: a) powszechne (wielostronne lub regionalne) b) bilateralne (dwustronne) Podział na spory: a) zwykłe (w danym momencie nie zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu) b) k...

Wykład - Klasyfikacja terytoriów z punktu widzenia prawa międzynarodow...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

Klasyfikacja terytoriów z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Terytorium - pewna przestrzeń w obrębie której działają państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego Reżimy terytorialne: a) Terytoria państwowe - podlegają zwierzchnictwu suwerennej władzy państw b) obszary niepodlegające zwier...

Klauzule umowne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Klauzule umowne. 2. Część dyspozycyjną (merytoryczna) W zależności od tego czy jest to obszerna umowa czy nie może być podzielona na różne jednostki systematyki (części, rozdziały, podrozdziały). Zwykle postanowienia ujmowane są w postaci artykułów zaopatrzonych często tytułem. W tej części umowy...

Kodyfikacja prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

Kodyfikacja prawa międzynarodowego - pojęcie i rozwój historyczny. Prawo międzynarodowe jako całość nie jest skodyfikowane. W związku z trudnościami, jakie to sprawia od dawna podejmowano próby jego kodyfikacji. Kodyfikacja prawa międzynarodowego oznacza systematyczne zestawienie jego przepisów. Z...

Wykład - Kodyfikacja prawa morza i stref morskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

Kodyfikacja prawa morza. Międzynarodowe prawo morza długo było oparte na prawie zwyczajowym. Zwyczaj określał status strefy morskiej i jej wykorzystanie. Ustalił się zwyczaj, że obszary leżące u wybrzeży państw powinny podlegać jurysdykcji pań...