Instytucje i źródła prawa międzynarodowego w starożytnej Grecji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje i źródła prawa międzynarodowego w starożytnej Grecji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Instytucje i źródła prawa międzynarodowego w starożytnej Grecji.
Drugim ośrodkiem rozwoju prawa międzynarodowego była starożytna Grecja. Kształtowały sie tam stosunki traktatowe, prawo dyplomatyczne, rozwijała się instytucja opieki nad przybyszami przez bogatych obywateli (tzw. prostatesa) mająca charakter prywatny. 1.) PROSTATES - zamożny obywatel, który udzielał ochrony cudzoziemcowi (charakter prywatny). 2.) PROKSENIA - opieka dzięki której obce państwo zapewniało ochronę własnym obywatelom (podobnie jak obecnie konsulaty) 3.) AMFIKTONIE - ich zadaniem była ochrona miejsc kultu religijnego, łączyła często kilkanaście czy kilkadziesiąt państw - miast wokół świątyni (siedziby amfictionii), np. amfiktonia delficko - termopilska złożona z 12 państw-miast (siedzib w świątyni Apollina w Delfach i świątyni Demeter w Termopilach), Wspólnym zgromadzeniem amfictionii była Rada Wykonawcza jako reprezentacja państw. Podejmowała ona decyzje dotyczące ochrony przed najazdami Persów. Istniało tez stałe biuro, skarbiec - kapłani dysponowali „kasą”. 4.) związki państw o charakterze świeckim - Związek Morski (Liga Ateńsko-Delfijska) pod hegemonią Aten, ok. 300 państewek, siedziba skarbca na wyspie Delos. Podejmowano tez próby zorganizowania konferencji międzynarodowej. W 338r. pne Filip Macedoński zwołał Kongres Koryncki, w związku z walkami przeciwko Persom. Przyjęto tam wspólną deklarację, w której władcy zobowiązali się do wspólnej obrony systemu niewolniczego. Deklaracja stanowiła podstawę kształtowania się stosunków ustrojowych we wszystkich państwach. Greckie państwa - miasta zawierały umowy międzynarodowe: 1.) SYMACHIE - traktaty przymierza na okresy 100 lub 50 lat (Np. VI w. P.n.e. - symachia na 100 lat - dotyczyła podejmowania wspólnych działań obronnych przeciwko zewnętrznym wrogom i utworzenia koalicji). 2.) SYMBOLE - na ich mocy obywatele obcego kraju mieli możliwość zamieszkania na terenie innego państwa. 3.) IZOHOLITIE - (współcześnie traktaty naturalistyczne) umowy, na mocy których cudzoziemcy uzyskiwali podobne prawa do obywateli państwa pobytu. Był to rodzaj klauzul narodowych. 4.) REPRESALIA - środki odwetowe, np. ANDROLEPSIA, czyli pozbawienie wolności cudzoziemca do czasu spełnienia przez państwo zobowiązań W kontaktach międzynarodowych posługiwano się poselstwami - poseł był chroniony..
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz