Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 5

Państwo według Gustawa Jelinka - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

WYKŁAD z 12.01.2010r. po przerwie Państwo wg. G. Jellinka to społeczność, naród zamieszkały na jakimś terytorium i poddany władzy zwierzchniej. Elementy państwa to: - lud - terytorium - władza zwierzchnia Definicja ta znalazła swój wyraz w Konwencji z Montevideo z 1933r. Art. 1 tej konwencji mó...

Ius cogens - wykład - Waldock

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Ius cogens uważa się że te normy chronią podst. wartości dla wspólnoty międz. A też szereg kwestii związanych z ustalaniem czy mamy doczynienia z ius cogens. Czy mogą występować na szczeblu powszechnym czy regionalnym i jej konsekwencje dla pr...

Samostanowienie, rozpad, secesja i uznanie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

WYKŁAD z 19.01.2010r. Samostanowienie, rozpad, secesja i uznanie. Obecnie mamy do czynienia z druga falą dekolonizacji (2001-2010) i wiążę się ona ze statusem terytoriów niesamodzielnych. Samostanowienie ma odzwierciedlenie w rozpadzie państwa i w secesji. Secesja uważana jest za coś sprzecznego z...

Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Uti possidetis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

WYKŁAD Z 26.01.2010r. po przerwie Dla państwa niezbędne jest terytorium o wyznaczonych granicach. W przeszłości granice nie zawsze były jasno określone i wówczas można było mówić raczej o pewnych przestrzeniach władzy, między którymi istniały strefy neutralne lub o nieokreślonym statusie. Ok. X/XI ...

Skutki o zmianach terytorialnych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Prawo międzynarodowe Publiczne wykład 15 16.02.2010 Skutki o zmianach terytorialnych. Główną forma zgodną z prawem mdz zmianą terytorialną w współczesnym świecie jest tzw. cesja. Cesja → forma oparta na umowie, która może polegać bądź na odstąpieniu części tery za odpłatą bądź może występować w ...

Władza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

WYKŁAD z 09.03.2010r. WŁADZA Władza państwowa to konieczny element państwa. Konwencja z Montevideo mówi, że władza to: - komponent państwa - zdolność do nawiązywania stosunków zewnętrznych - głównie dzięki władzy centralnej i rządowi. Czasem państwo może być reprezentowane przez rządy lokalne (g...

Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Konwencja Haska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 847

W16 2.03.2010 pmp Dzisiaj przejdziemy do drugiego elementu składowego państwa jakim jest ludność. Ludność w podręczniku pana profesora Białocerkiewicza jest dobrze przedstawiona i na tym będę chciał skupić uwagę państwa pokazując kwestię ogólniejsze aby skoncentrować się, skupić uwagę państwa na dw...

Zasada nieingerencji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

WYKŁAD z 23.03.2010r. Zasada nieingerencji Istnieją dwie rezolucje, które wprost dotyczą tej zasady z 1965r. oraz 1981r. Pochodzą one z okresu zimnej wojny. Tematem tym zajmował się również Instytut Prawa M-wego, który uchwalił dwie rezolucje...

Zasada suwerenności i zasada nieingerencji w prawy wewnętrzne - wykład...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

09.03.2010 PMP w. 17 ZASAD SUWERENNOŚCI I ZASADA NIEINGERENCJI W SPRAWY WEWNĘTRZNE Mik kazał przeczytać w książce o działaniu organów państwowych na zewnątrz: stosunki dyplomatyczne, konsularne, głowy państwa, szefowie rządów, msz. Władza państwowa to konieczny element państwa. W definicja państw...

Podmioty prawa mówionego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

WYKŁAD z 30.03.2010r. Inne podmioty prawa m-wego: - organizacje m-we - czynnik prawny nie ma tu szczególnego znaczenia. Organizacja m-wa to zrzeszenie skupiające co najmniej 2 podmioty, stawiające sobie cele w zakresie stosunków m-wych i mające stałe organy. Organizacje dzielimy na: organizacje m...