Dr Ewa Stanisławiak - strona 2

note /search

Rozwój myślenia-koncepcja Jeana Piageta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1421

ROZWÓJ MYŚLENIA Koncepcja Jeana Piageta - szwajcarskiego biologa i psychologa /1896 - 1980/ FASCYNOWAŁY GO MOŻLIWOŚCI PRZYSTOSOWAWCZE ISTOT ŻYWYCH „Inteligencja jest szczególnym przypadkiem biologicznego przystosowania się, formą

Rozwój psychorukowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Zygmunt Freud (1856 - 1939) Teoria rozwoju psychoseksualnego człowieka PSYCHOANALIZA TO: Teoria psychodynamiczna - z uwagi na założenie istnienia sił motywacyjnych i gry między nimi. Teorią popędów - istnienie sił wewnętrznych kierujących ...

Skutki interakcji dojrzewania i uczenia się

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2429

SKUTKI INTERAKCJI DOJRZEWANIA I UCZENIA SIĘ Przebieg rozwoju jest zróżnicowany. Dojrzewanie ogranicza rozwój, wyznacza jego granice. Kres dojrzewania jest rzadko osiągany /to tylko zastój/ Pozbawienie możliwości uczenia się ogranicza rozwój. Stymulacja jest istotna dla pełnego rozwoju. Efektywn...

Spór empiryzmu z natywizmem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407

SPÓR EMPIRYZMU Z NATYWIZMEM Nie ma niczego w umyśle, co by wpierw nie znajdowało się w zmysłach. „Umysł bardziej niż czystą kartę papieru przypomina blok marmuru, którego żyłki ograniczają to, o można z niego wyrzeźbić” (cyt. Leibnitz) Teorie rozwoju można podzielić na: jednoczynnikowe dwuczynnik...

Rodzaje korelacji genotyp a środowisko

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2086

RODZAJE KORELACJI GENOTYP A ŚRODOWISKO Pasywna: ludzie otrzymują genotypy skorelowane ze środowiskiem rodzinnym. Reaktywna : ludzie skłaniają innych do reakcji na swoje właściwości genetyczne Aktywna: ludzie poszukują lub tworzą środowiska skorelo...

Stany (statusy) tożsamości wg Jamesa Marcii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 5803

Stany (statusy) tożsamości wg Jamesa Marcii (1987) Statusy ocenia się za pomocą 2 wymiarów: podejmowania poszukiwań, stawiania pytań (P); zaangażowania, podejmowania ról (Z). OCENA STATUSU KRYZYS Poszukiwanie wiąże się z kryzysem, czyli z momentem w okresie dorastania, w którym stare wartości i de...

Ścieżka do uzależnień

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

ŚCIEŻKA DO UZALEŻNIEŃ motywy ucieczkowe i motywy poszukiwania BUNT MŁODZIEŃCZY Bunt egoistyczny Bunt altruistyczny Bunt wewnętrzny Bunt zewnętrzny Bunt destrukcyjny Bunt twórczy 10 ZASAD wg IRENY OBUCHOWSKIEJ Zasada akceptacji Zasada wiarygodności Zasada poszanowania intymności Zasada równych zo...

Średnia dorosłość-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1834

ŚREDNIA DOROSŁOŚĆ 35/40 - 55/60 LAT WG Eriksona jest to etap VII . Średnia dorosłość (35 - 60 r. ż.) ZMIANY Wzrok Słuch Węch Smak Mięśnie Wzrost Skóra Włosy CO SIĘ DZIEJE W SFERZE BIOLOGICZNEJ? U kobiet: okres przekwitania - około 50 r. ...

Psychologia rozwoju człowieka-wstępne zagadnienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1834

Zagadnienia wstępne Psychologia jako nauka zajmuje się: OPISEM - co, jak? WYJAŚNIENIEM - dlaczego? PROGNOZĄ, PRZEWIDYWANIEM - co się stanie, gdy..? KONTROLĄ ZACHOWAŃ LUDZKICH - co zrobić, żeby…? Psychologia rozwoju człowieka jest nauką teoretyczną i praktyczną „psychologia musi odrzucić oboję...

Zygmunt Freud-teoria rozwoju psychoseksualnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1743

Zygmunt Freud (1856 - 1939) Teoria rozwoju psychoseksualnego człowieka PSYCHOANALIZA TO: Teoria psychodynamiczna - z uwagi na założenie istnienia sił motywacyjnych i gry między nimi. Teorią popędów - istnienie sił wewnętrznych kierujących ...