Spór empiryzmu z natywizmem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spór empiryzmu z natywizmem - strona 1 Spór empiryzmu z natywizmem - strona 2

Fragment notatki:

SPÓR EMPIRYZMU Z NATYWIZMEM Nie ma niczego w umyśle, co by wpierw nie znajdowało się w zmysłach.
„Umysł bardziej niż czystą kartę papieru przypomina blok marmuru, którego żyłki ograniczają to, o można z niego wyrzeźbić” (cyt. Leibnitz) Teorie rozwoju można podzielić na: jednoczynnikowe
dwuczynnikowe
wieloczynnikowe
JEDNOCZYNNIKOWE DZIELIMY NA: biologistyczne / natywistyczne/ - najważniejsza jest rola dziedzicznych i wrodzonych dyspozycji psychicznych, z którymi dziecko przychodzi na świat i które ujawniają się wraz z dojrzewaniem. empirystyczne / enmironmentalistyczne/ - dziecko jest wytworem środowiska, w którym wzrasta. Dwuczynnikowa teoria, to inaczej teoria interakcyjna /William Stern, 1871 - 1938/ Odziedziczone dyspozycje są zawiązkami cech przekształcającymi się w trwałe właściwości pod wpływem środowiska. Co powoduje zmiany rozwojowe i co je podtrzymuje? czynnik rozwoju - stan poprzedzający, przyczyna, wszystko, co wywiera określony wpływ na zjawisko rozwoju; proces rozwoju -uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. CZYNNIKI ROZWOJU
GENOTYP
ŚRODOWISKO
WYCHOWANIE
AKTYWNOŚĆ WŁASNA
MARIA ŻEBROWSKA (1900-1978) 4-czynnikowa koncepcja Marii Żebrowskiej Zadatk i
cechy biologiczne, biologiczne uwarunkowania, predyspozycje, zawiązki, natura jednostki, genotyp, wyposażenie genetyczne, cechy wrodzone - zależą od genotypu, czyli od materiału genetycznego zawartego w chromosomach jednostki. Środowisko fizyczne (materialne),
społeczne, obcowanie z ludźmi i obcowanie z przedmiotami, organizacja przestrzenna i organizacja czasowa środowiska, stymulacja zewnętrzna niezamierzona. Wychowanie wpływy intencjonalne,
socjalizacja, kształcenie, nauczanie, modelowanie, ćwiczenie, instruowanie. Aktywność podmiotu własna aktywność,
spontaniczna, wewnętrznie motywowana.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz