Dr Ewa Stanisławiak

note /search

Dojrzałość szkolna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1127

Dojrzałość Szkolna Fragmenty książki B. Janiszewskiej ”Ocena dojrzałości szkolnej”, Wyd. Seventh Sea, Warszawa 2006 (s. 4 - 6) „Gotowość dziecka (odpowiedni poziom rozwoju fizycznego, procesów psychicznych poznawczych, emocjonalno - moty...

Fazy rozwoju seksualnego dziecka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1309

STADIUM ORALNE (1 ROK ŻYCIA) Strefy erogenne to: usta, wargi, język. Obiektem seksualnych pragnień dziecka jest własna matka. Wzorem zaspokojenia stan po nakarmieniu piersią. Nadmiar przyjemności czerpanej z doznań oralnych może zostać przemieszczony. Wczesna frustracja tworzy osobowość oralno-bier...

Myślenie jest egocentryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

MYŚLENIE JEST EGOCENTRYCZNE Dziecko w wieku przedszkolny wykazuje tendencję do ujmowania relacji przestrzennych, przyczynowych i czasowych w odniesieniu do siebie jako punktu centralnego oraz skłonne jest nadawać cechy ludzkie wszystkim obiektom otoczenia. Nieumiejętność dziecka wczucia się w położ...

Niemowlęctwo-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1281

NIEMOWLĘCTWO ROLA WAGI CIAŁA poniżej 2500 gramów - niska masa urodzeniowa; poniżej 1500 gramów - bardzo niska ; poniżej 1000 gramów - skrajnie niska . Minimum wagi koniecznej do przeżycia to: 500-600 gramów (przeżywa ¼) lub 23 tydzień ciąży . Długoterminowe problemy rozwojowe zdarzają się zwłaszcza...

Okres prenatalny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1708

Okres Prenatalny (od zapłodnienia do narodzin) POWTÓRKA Jądro każdej komórki ciała ma zestaw 46 chromosomów, ułożonych w 23 pary. Jedynymi komórkami, które nie zawierają 46 chromosomów są plemnik i komórka jajowa (nazywane gametami lub komórkami zalążkowymi ). We wczesnych stadiach rozwoju gamety...

Okres wczesnego dzieciństwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2548

OKRES WCZESNEGO DZIECIŃSTWA OKRES NIEMOWLĘCY - 1 r. ż. OKRES PONIEMOWLĘCY - 1 r.ż. - 2 r. ż. RELACJA PRZYWIĄZANIA Prawidłowy rozwój człowieka zakłada uruchomienie umiejętności nawiązywania więzi emocjonalnej z innymi ludźmi. PRZYWIĄZANIE TO: więź uczuciowa z opiekunem dająca dziecku poczucie bezpi...

Periodyzacja Rozwoju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4200

Periodyzacja Rozwoju ROZWÓJ TO zmiany ilościowe (stopniowy wzrost funkcji) i jakościowe (nowe właściwości), dzięki którym jednostka coraz lepiej reguluje swoje stosunki z otoczeniem. OBSZARY ZMIAN wg A. Brzezińskiej, 2000 Poziom społeczny : zmiany relacji osoba - otoczenie. Naczelna wartość : mie...

Późna dorosłość-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2401

Wg Eriksona jest to etap VIII . Późna dorosłość (pow. 65 r. ż.) „ Zjawisko siwienia społeczeństw ” - efekt „baby boom” „Nic bardziej nie postarza człowieka niż częste myślenie o tym, że się starzeje” Georg Christoph Lichtenberg GERONTOLOGIA Nauka o starzeniu się organizmu, zajmująca się badaniem z...

Psychologia indywidualna Alfreda Adlera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2310

PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA ALFREDA ADLERA(1870 - 1937) Popęd agresji. Męski protest. Dążenie do przezwyciężenia. ODEJŚCIE OD KLASYCZNEJ PSYCHOANALIZY Najważniejsza jest świadomość. Autonomiczne, suwerenne Ego. Człowiek to niepodzie...

Rozwój moralny w ujęciu J. Piageta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1876

ROZWÓJ MORALNY w ujęciu J. Piageta moralność to zbiór norm i wartości, wzorów zachowania i ideałów osobowych, regulujących postępowanie jednostki i służących do odróżniania przez konkretną jednostkę, grupę lub społeczeństwo tego co dobre i właściwe, od tego co złe. W moralności współczesnego człowi...