Dr Ewa Janik

Pytania egzaminacyjne - Autonomia prawa finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo finansowe
Pobrań: 2471
Wyświetleń: 3073

1. Autonomia prawa finansowego oznacza: a) że jest ono niezależne od innych gałęzi prawa, b) że jest ono zależne od innych gałęzi prawa, c)możliwość swobodnego konstruowania własnych instytucji prawnych. 2. Prawo finansowe sektora finansów publicznych obejmuje m.in.: a) prawo regulujące powstaw...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1680

Zdjęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, prowadzi je dr Ewa Janik. Notatka składa się z czterech plików - po jednej stronie skanów odręcznych notatek. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: stosowanie prawa, typy stosowania prawa, etapy stosowania prawa, ...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1379

Kartka biała: 1. co to jest: Jeśli ktoś znajdzie czyjąś rzecz, powinien niezwłocznie oddać ją właścicielowi. a) hipoteza i dyspozycja b) dyspozycja i sankcja c) sankcja i hipoteza 2) Co unieważnia czynność prawną bez względu na działania osoby prawnej? a) śmierć b) przedawnienie c) umowa naj...

Pytania testowe cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 966

Kartka biała: 1. co to jest: Jeśli ktoś znajdzie czyjąś rzecz, powinien niezwłocznie oddać ją właścicielowi. a) hipoteza i dyspozycja b) dyspozycja i sankcja c) sankcja i hipoteza 2) Co unieważnia czynność prawną bez względu na działania osoby prawnej? a) śmierć b) przedawnienie c) umowa najmu 3) Co...

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1638

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 1 Literatura: J. Nowacki, Z. Tobor „Wstęp do prawoznawstwa” wyd. Zakomycze 2002 Z. Radwański „Prawo cywilne część ogólna” wyd. BECK, W-wa 2007 Z. Radwański :Zobowiązania” wyd. BECK, W-wa 2007 Z. Radwański , J. Panowi...

Wykład - norma moralna a norma prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1176

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 2 Czym różni się norma moralna od normy prawnej. Moralność- zespół norm postępowania według których określa się zachowanie jako dobre lub złe (sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, itp.) Norma prawna- to wynikająca z przep...

Wykład - sankcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 4 Sankcje Sankcja- jest to ujemny skutek prawny polegający na zastosowaniu represji w postaci przymusu państwowego. W przypadku, gdy adresat normy prawnej nie zastosuje się do nakazu bądź zakazu, a więc gdy nie wypełnia ...

Wykład - wykładnia prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 5 Wykładnia prawa. Wykładnia prawa- polega na wyjaśnieniu sensu przepisów prawnych, ustaleniu właściwego ich rozumienia przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu. To ogół rozumowań (czy też op...

Wykład - Gałęzie prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 6 Gałęzie prawa cywilnego. Działy prawa cywilnego: -Część ogólna- obejmuje ona instytucje oraz zasady, które są wspólne dla całego prawa cywilnego. -Prawo rzeczowe- zawiera normy wyznaczające prawa podmiotowe bezwzględ...

Wykład - Dobra osobiste osoby fizycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931

Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej dr Ewa Janik Wykład 7 Dobra osobiste osoby fizycznej. Dobra osobiste są: niemajątkowe, niezbywalne, niedziedziczne oraz mają charakter bezwzględny. Dobra osobiste osoby prawnej: - firma -