Dr Elżbieta Pożoga - strona 7

Barok mieszczańsko-protestancki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1806

BAROK MIESZCZAŃSKO - PROTESTANCKI - Rządy Hiszpanii we Flandrii - arystokracja podporządkowana władzy państwowej i przekształcona w uległa szlachtę nadworną ; nobilitowanie burżuazji i jej ucieczka od pracy zawodowej -Kościół : urzyty jako narzędzie władzy państowewj - kultura klas - przyjęła cha...

Baschwitz - "Czarownice, dzieje procesów o czary"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

Kurt Baschwitz ` Czarownice. Dzieje Procesów o Czary ' Część II `Od Procesów Kacerzy do Procesów Czarownic' Cała historia miała rozpocząć się na południu Francji, w Prowansji. Od trzystu lat prześladowano tu kacerzy (heretyków). W trak...

Baschwitz - streszczony tekst

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

WSTEP - O prześladowaniach czarownic wiele się słyszy nawet dziś - Na obszarach Afryki toczą się istne polowania na czarownice - Co jakiś czas pojawiają się informacje, zew zachodnio-północnych Niemiec o nagonkach na pojedyncze kobiety oskarżone o czary, które musza się udawać o pomoc do sądów ...

Kurt Baschwitz - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1750

Kurt Baschwitz: „Czarownice. Dzieje procesów o czary” Cesarz Maksymilian I, nękany wątpliwościami co do działania czarownic, zasięgnął rady czarnoksiężnika Trithemiusa w 1508; co ...

Bóg i diabeł - Le Goff

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

12.? BÓG I DIABEŁ - le Goff Z Bogiem wadzi się o władzę w niebie i na ziemi potężna osobistość: Diabeł. We wczesnym średniowieczu Szatan nie gra jeszcze roli pierwszoplanowej, niema też ukształtowanej osobowości. Pojawia się razem z naszym średniowieczem, utwierdza swoje istnienie w XI w. Jest twor...

Braudel - życiorys postaci

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

F. Braudel wykreował tzw. szkołę Annales. Wyrosła ona z protestu wobec nadmiernej specjalizacji nauk społecznych, co efektuje brakiem przepływu informacji między pokrewnymi dyscyplinami. Uznał za celowe i słuszne analizowanie globalnej historii zamiast podporządkowywania jej wycinków pokrewnym nauk...

Burckhardt "Kultura odrodzenia we Włoszech"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1904

„Kultura Odrodzenia we Włoszech”. I. PAŃSTWO JAKO DZIEŁO SZTUKI. 1. Polityczna sytuacja Włoch XIII. Silne papiestwo nie jest w stanie doprowadzić do zjednoczenia własnymi siłami, ale nie może też dopuścić, żeby stało się to poza nim. Pomiędzy nim, a cesarstwem istnieje mnóstwo wolnych miast i pa...

Chanu, wymiary człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

Pierre Chaunu: Cywilizacja Oświecenia Wymiary Człowieka Chaunu stwierdza na wstępie, że Europa Oświecenia nie zaistniałaby bez jak on to określa - Vital Revolution czyli gwałtownego przyspieszenia przyrostu naturalnego (podwojenie ludności europejskiej między 1680 a 1800 rokiem) . Jest to punkt wyj...

Chaunu - cywilizacja wieku oświecenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Pierre Chaunu-Cywilizacja wieku Oświecenia II. Obszar Oświecenia W wieku XVI pomiędzy cywilizacja europejska a innymi światami wyrosła nowa bariera. Nowy wzrost w Europie peryferyjnej zaczyna się około lat osiemdziesiątych wieku XVII dzięki ...

Pierre Chaunu "Cywilizacja wieku oświecenia"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

Pierre Chaunu „Cywilizacja wieku Oświecenia” ABY ZROZUMIEĆ EPOKĘ OŚWIECENIA. Europa Oświecenia rozwija się między rokiem 1680 a 1770/80, przestaje wzrastać, gdy tylko znika Europa epoki klasycyzmu, ale jej blaski dogasają do końca XVIII w. Od roku 1620 do 1650 dochodzi do prymatu matematyki w nau...