Dr Elżbieta Pożoga - strona 6

Mentalność człowieka średniowiecza według Le Goffa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

JAKIE CECHY MENTALNOŚCI UZNAJE LE GOFF ZA CHARAKTERYSTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW EUROPY ZACHODNIEJ X-XIII W.? Niepewność ludzi średniowiecza (Ś.) jest cechą ich myślenia, wrażliwości * niepewność życia przyszłego - duże ryzyko potępienia - ludzie średniowiecza pragnęli uciec ze swej epoki do nieba, do...

Metodologiczne uwikłania Le Goffa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Metodologiczne uwikłania Le Goffa. Le Goff stara się w swojej pracy odejść od postrzegania średniowiecza w kategoriach „złotej legendy” i pięknego mitu. Powraca do średniowiecza obskurnego i obskuranckiego ,pełnego głodu, zaraz , okrucieństw i grubiaństwa oraz umniejsza jego estetykę. Stara się prz...

Model małżeństwa w wieku XVII i XVIII

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Model małżeństwa i rodziny w wieku XVII i XVIII oraz ich wpływ na zróżnicowanie się poziomu cywilizacyjnego w Europie. Wiek XVIII: Małżeństwo jest spółką ekonomiczną - zakładane po to, aby żyć mniej nędznie. Źródła: religijna moralność, wstrzemięźliwość - etyka chrześcijańska. Oświecenie - epoka ...

Montaigne Michel de "Próby"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1617

Montaigne Michel de, Próby Próby (1 580—88, wyd. całości pośmiertnie 1595), zbiór refleksji Michela Montaigne”a poświęconych rozmaitym przejawom życia, obyczajom, moralności, sztuce. Autor ze sceptycyzmem snuje rozważania m.in.: o smutku, o potędze wyobraźni, o wychowaniu, o nierówności, o okrucień...

Niccolo Machiavelli - "Książę"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 882

Niccolo Machiavelli (1469—1527) „Książę” Cechą już przedrenesansowych Włoch była wielka różnorodność ustrojów, co nie sprzyjało poszukiwaniom jakichś idealnych ustrojów, natomiast wyostrzało zmysł obserwacji i sceptycyzm wobec ideałów. Poza tym nie ma tu możliwości wytworzenia się doktryny przyrodz...

"Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

Norbert Elias „Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”. Część druga: Cywilizacja jako specyficzne przeobrażenie zachowa ludzkich . O ŚREDNIOWIECZNYCH FORMACH TOWARZYSKICH. Średniowiecze pozostawiło nam mnóstwo informacji o tym, co w dan...

Maria Ossowska "Moralność mieszczańska" - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1141

MARIA OSSOWSKA „MORALNOŚĆ MIESZCZAŃSKA” III. Klasyczny model moralności mieszczańskiej: Beniamin Franklin. 1. Życie Franklina i jego pouczenia moralne. Myśl Franklina włącza się do największych linii rozwojowych myśli moralnej, aczkolwi...

Pasowanie na rycerza - opis zwyczaju

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Pasowanie na rycerza Od VIII wieku, kiedy w zachodniej Europie upowszechniło się używanie strzemion, na polach bitewnych coraz większą rolę zaczęła odgrywać konnica. Strzemiona zapewniały utrzymanie równowagi na koniu, a co za tym idzie konnica zaczęła wreszcie zyskiwać przewagę nad piechotą w czas...

Profile badań kultury renesansu w koncepcji Burckhardta

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Podstawowe profile badań kultury renesansu w koncepcji Burckhardta. Jakub Burckhardt podchodzi do badania kultury renesansu w szerokim zakresie. Zaczyna od państwa potraktowanego jako dzieło sztuki. Podejmuje kwestie: ~ politycznej sytuacji Włoch, ~ władców XIV i XV w, ~ despotyzmu we Włoszech, ...

Antoni Mączak - życie codzienne w podróżach po Europie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1267

Antoni Mączak-Życie codzienne w podróżach po Europie XVI i XVII wieku. I. Drogi i ruch Dorgi w krajobrazie Jakość dorgi w XVI i XVII wieku uwarunkwana była gleba, klimatem i pogoda, a takze zalezala od typu nawierzchni o systemu odprowadzania wod. Gdy brakowalo odplywow i utwardzenia, deszcze i roz...