Dr Elżbieta Pożoga

Postęp techniczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1449

Z Cywilizacja odrodzenia Jean Delumeau rozdział 5 : Postęp techniczny 1.nie był jednorodny: -wiek XIV nie dokonał wielu odkryć ale rozpowszechnił zastosowanie proch strzelniczego i zegary mechaniczne w miastach (Rouen 1379, Salisbury 1386, Wells 1392) -rozkwit pomiędzy połową wieku XV (wynalazek...

Racjonalizm kartezjański - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

RACJONALIZM KARTEZJAŃSKI Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Urodzony w szlachetnej rodzinie w La Haye. Miał bladą cerę i lekarze twierdzili, że umrze młodo. W 1604r. jako ośmioletni chłopiec został oddany do jezuickiej szkoły w La Flec...

Renesans w architekturze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1176

Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia , poszukujących wzorców w świecie antycznym. Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początków ba roku . Ponieważ różnice czasowe rozkwitu renesansu w różnych krajach są ogromn...

Rokoko - opis epoki - Sentymentalizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1659

Materiały z WIKIPEDII oraz encyklopedia.pwn.pl Rokoko Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Rokoko - styl w sztuce, zwłaszcza w architekturze wnętrz, ornamentyce ( rocaille ), rzemiośle artystycznym (głównie porcelana i meble), malarstwie. Wywodzi się z baroku , występujący w Europie około połowy XVI...

Rola demografii historycznej dla rekonstrukcji obrazu kultury

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

34. Rola demografii historycznej dla rekonstrukcji obrazu kultury. O przyroście naturalnym: społeczeństwo i demografia. Pierre Chaunu stwierdza, że Europa Oświecenia nie zaistniałaby bez gwałtownego przyrostu naturalnego (podwojeni...

Rola Fryderyka II w kształtowaniu kultury niemieckiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

ROLA FRYDERYKA II W KSZTAŁTOWANIU NOWOZCESNEJ KULTURY NIEMIECKIEJ Prusy pod rządami Fryderyka II Państwo fryderykańskie jako państwo Fryderyka było monarchią absolutną i rozwijało tezę oświeceniowego absolutyzmu w XVIII w . W krajach Europy Środkowej i Południowej przeprowadzono program reform pań...

Rola traktatów parenetycznych w wychowaniu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Rola traktatów parenetycznych w wychowaniu od średniowiecza do wieku XVIII. „Książe” jako traktat renesansowy. Cechą już przedrenesansowych Włoch była wielka różnorodność ustrojów, co nie sprzyjało poszukiwaniu jakichś idealnych ustrojów, natomiast wyostrzało zmysł obserwacji i sceptycyzm wobec ide...

Stanisław Salomonowicz "Fryderyk II"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Stanisław Salomonowicz: „Fryderyk II” 1. Młodość Fryderyka a) dzieciństwo i burzliwa młodość kronprinza : (Karol) Fryderyk II urodził się w 1712 jako syn ówczesnego kronprinza Fryderyka Wilhelma, a wnuk króla pruskiego Fryderyka I. Fryderyk Wilhelm I rządził w latach 1713-1740, od początku odrzuc...

Specyfika kultury rosyjskiej - Rola Piotra

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 553

SPECYFIKA KULTURY ROSYJSKIEJ XVII I XVIII W. NA PODSTAWIE ANALIZY WYBRANYCH ZJAWISK KULTURY REFORMATORSKA ROLA PIOTRA i W KSZTAŁTOWANIU OŚWIECENIOWEGO OBLICZA ROSJI Rosja - egzotyka ziem, leżąca na wschód od Dniepru, odmienność obyczajów, odmienność religii, odmienność stylu rządów i „wielkiej osob...

Sposób konstruowania refleksji przez Ariesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Sposób konstruowania refleksji przez Ariesa. Aries stopniowo wybierał i sporządził pewne zespoły dokumentacyjne : literackie , liturgiczne, testamentowe , epigraficzne i ikonograficzne. Nie korzystał z nich oddzielnie i kolejno - nie zamierzał wyciągać z nich ogólnych wniosków, lecz sięgał do nich ...