Dr Danuta Burduk

note /search

Pytania na egzamin - Atrybut

 • Politechnika Wrocławska
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

I . Pojęcia podstawowe. 1. obiekt, Dowolny byt materialny/abstrakcyjny. Opisywany przez atrybut o,o. O(A1, A2, …, An, …) – opis obiektu (w nawiasie zbiór atrybutów) o(a1, a2, …, an, …) – konkretny obiekt (w nawiasie wartości atrybutów) byt realnu lub absrakcyjny, wzglęnie trwały charakteryzowa...

Zarządzanie firmą-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 133
Wyświetleń: 497

Zdefiniuj termin zarządzanie i opisz krótko jego funkcje. -Zarządzanie to sztuka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Podstawowe funkcje zarządzania: planowanie to: określenie optymalnej sekwencji przyszłych działań oraz środków niezbędnych do ich zrealizowania, tak ab...

Motywowanie i symulacja - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Co mówi o człowieku teoria X i teoria Y? ● Teoria X: - człowiek jest leniwy z natury - nie lubi przejawiać inicjatywy i brać na siebie odpowiedzialności - pracuję bo muszę zapłacić rachunki i utrzymać rodzinę ● Teoria Y: - człowiek jest z natur...

Planowanie - wykład - Organizowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Jak zdefiniujesz pojęcie planowania w nauce o zarządzaniu? Planowanie polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk (skutków), które by samoistnie nie zaistniały Jakie są główne zasady tworzenia dobrego planu? -Celowość -Prymat planowania -Kompletność -Skuteczność we...

Działanie przedsiębiorstwa - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Jakie najważniejsze elementy działania przedsiębiorstwa określa się na etapie planowania strategicznego? Domena działania określa, gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi. Strategiczna przewaga polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym partnerem ni...

Konfiguracja urządzeń aktywnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Sprawozdanie - Sieci Komputerowe: Ćwiczenie nr 4 1.Temat i cel ćwiczenia: Temat: Konfiguracja urządzeń aktywnych. Celem ćwiczenia jest nawiązanie polaczenia konsolowego z wybranym urządzeniem Cisco (router/switch). Podstawowa konfiguracja switcha Cisco oraz zarządzanie konfiguracją switcha/routera...

Nawiązanie połączenia konsolowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: Nawiązanie polaczenia konsolowego z wybranym urządzeniem Cisco (router/switch). Podstawowa konfiguracja switcha Cisco oraz zarządzanie konfiguracją switcha/routera Cisco. 2. Teoria Trzy rodzaje pamięci w urządzeniach Cisco: pamięć flash, w której zapamięt...

Podstawowa konfiguracja sprzętu Cisco - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1442

Zadanie 1. Podstawowa konfiguracja sprzętu Cisco (przełącznika i routera). Konfiguracja komputerów PC: Adresy IP: PC1: 172.16.10.81/24, brama: 172.16.10.1 PC2: 172.16.20.82/24, brama: 172.16.2...

Temat i cel ćwiczenia: Przełączanie 3 - protokół VTP

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

Sprawozdanie - Sieci Komputerowe: Ćwiczenie nr 10 1.Temat i cel ćwiczenia: Przełączanie 3 - protokół VTP 2. Wstęp teoretyczny: VLAN Trunking Protocol (VTP) Format własny Cisco, służący do centralnego zarządzania łączami VLAN. Umożliwia np. automatyczne skonfigurowanie sieci VLAN na wszystkich prze...

Przełączanie 5 - routing między VLANami - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2023

Sprawozdanie - Sieci Komputerowe: Ćwiczenie nr 12 Temat i cel ćwiczenia Temat:Przełączanie 5 - routing między VLANami. Cel:Wstępna konfiguracja komputera, przełącznika oraz routera CISCO, konfiguracja routingu pomiędzy VLANami („router on a stick”) i routerami. Wstęp teoretyczny Trasowanie (ang...