Przełączanie 5 - routing między VLANami - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przełączanie 5 - routing między VLANami - omówienie - strona 1 Przełączanie 5 - routing między VLANami - omówienie - strona 2 Przełączanie 5 - routing między VLANami - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie - Sieci Komputerowe: Ćwiczenie nr 12
Temat i cel ćwiczenia
Temat:Przełączanie 5 - routing między VLANami.
Cel:Wstępna konfiguracja komputera, przełącznika oraz routera CISCO, konfiguracja routingu pomiędzy VLANami („router on a stick”) i routerami.
Wstęp teoretyczny
Trasowanie (ang. routing, pol. ruting, rutowanie) - w informatyce wyznaczanie trasy i wysłanie nią pakietu danych w sieci komputerowej. Urządzenie węzłowe, w którym kształtowany jest ruch sieciowy, nazywane jest routerem - jego rolę może pełnić np. komputer stacjonarny czy oddzielne dedykowane urządzenie.
Wirtualna sieć lokalna (ang. Virtual LocalArea Network, VLAN) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej. Do tworzenia VLAN-ów wykorzystuje się konfigurowalne lub zarządzalne przełączniki, umożliwiające podział jednego fizycznego urządzenia na większą liczbę urządzeń logicznych, poprzez separację ruchu pomiędzy określonymi grupami portów. Komunikacja między VLAN-ami jest możliwa, gdy w VLAN-ach tych partycypuje port należący doroutera lub z wykorzystaniem przełączników warstwy trzeciej.
Przebieg ćwiczenia
Podstawowa konfiguracja komputerów i sprzętu Cisco
Konfiguracja komputerów i przełącznika Cisco
Po podłączeniu komputerów do odpowiednich portów przełącznika przypisaliśmy odpowiednio adresy IP i bramy domyślne: PC1: 172.16.81.81/24, brama: 172.16.81.80
PC2: 172.16.82.82/24, brama: 172.16.82.80
Po sprawdzeniu połączenia konsolowego w programie HyperTerminal stworzyliśmy podstawową konfigurację na przełączniku oraz VLANy, które zostały przypisane do odpowiednich portów:
VLAN 81 - Lab8_1
VLAN 82 - Lab8_2
VLAN 99 - Lab8_99_zarzadzajacy
VLAN 81 - Fa 0/1-10
VLAN 82 - Fa 0/11-20
Trunk - Fa 0/21-24 i Gi 0/1-2, native VLAN 99
Aby umożliwić komunikację z przełącznikiem należało skonfigurować adres IP na VLANie zarządzającym:
S_8(config)#interface vlan 99
S_8(config-if)#ip address 172.16.99.89 255.255.255.0
S_8(config-if)#no shutdown
Konfiguracja routera Cisco
Podobnie jak przy konfiguracji przełącznika naszym pierwszym zadaniem było podłączenie portów routera do odpowiednich portów przełącznika (Fa 0/23). Następnie wykasowaliśmy starą i utworzyliśmy nową konfigurację tworząc odpowiednio: nazwę routera (hostname R_8), komunikat dnia, hasła konsoli i terminali.
Konfiguracjanazwyroutera:
Router#configure terminal


(…)

… dnia (MOTD):
R_8(config)#banner motd # System nadzorowany. Dostep tylko dla autoryzowanych uzytkownikow #
Ustawianiehaseł: R_8#configure terminal
R_8(config)#line console 0
R_8(config-line)#password cisco
R_8(config-line)#logging synchronous
R_8(config-line)#e8ec-timeout 0 0
R_8(config-line)#login
R_8(config-line)e8it
R_8(config)#line vty 0 4
R_8(config-line)#password cisco
R_8(config-line)#logging…
Ethernet 0/0.81 R_8(config-subif)#encapsulation dot1q 81 R_8(config-subif)#ip address 172.16.81.80 255.255.255.0 R_8(config-subif)#description Podlaczenie do VLAN 81 R_8(config-subif)#no shutdown R_8(config)#interface Ethernet 0/0.82 R_8(config-subif)#encapsulation dot1q 82 R_8(config-subif)#ip address 172.16.82.80 255.255.255.0 R_8(config-subif)#description Podlaczenie do VLAN 82 R_8(config-subif…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz