Dr Anna Piechnik-Kurdziel

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4424

...Strategie pozyskiwania pracowników: 1) Dobór pracowników do stanowisk pracy, do wymagań jakie te stanowiska pracy stanowią. Jest to strategia tradycyjna „właściwy człowiek na właściwym miejscu” 2) Strategia dopasowania pracowników do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Szukanie pracown...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1813

1. Komórka jako centrum zysku: Podporządkowanie funkcji personalnej strategii marki, jakości, świadczenie wysokiej jakości usług personalnych przez własną służbę personalną. Chodzi o to, żeby na tych usługach zarabiać - klienci zewnętrzni. Jednostka personalna ma przynosić do org zysk, wyższą jak...

Analiza pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1911

Analiza pracy ANALIZA PRACY - jedno z najważniejszych narzędzi ZZL; istota AP sprowadza się do zbierania kompleksowych informacji o konkretnej pracy, a następnie na sporządzaniu opisu tej pracy (praca jako zakres wykonywanych czynności, obowiązków, funkcji, ról;

Outplacement i ocenianie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1715

Program outplacement (wymuszone zwolnienia, zwolnienia monitorowane) Szkolenia i informowanie na temat sytuacji na lokalnych rynkach pracy (pisanie życiorysów) Pomoc w przekwalifikowaniu i zdobywaniu nowych umiejętności (szkolenia) Pomoc prawna przy zawieraniu nowych umów o pracę, przy rejestr...

Rekrutacja i derekrutacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2107

Rekrutacja i derekrutacja personelu REKRUTACJA: rozumiana wąsko - działania ukierunkowane na poszukiwanie i przyciąganie do organizacji wartościowych kandydatów do pracy (werbunek, nabór); funkcje wąskiej: informacyjna, motywacyjna, wstępna selekcja; rozumiana szeroko - proces, na który składaj...

Wiadomości ogólnie i zarządzanie procesami ZZL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3381

Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykłady) Wiadomości ogólne PERSONEL - ludzie zatrudnieni w danej organizacji, z posiadanym przez nich potencjałem pracy; ci którzy pozostają w stosunku pracy z danym pracodawcą (niekoniecznie musi to być stosunek prawny); inaczej:

Wynagradzanie i motywowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2044

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW Cele: podstawowe (strategiczne): tradycyjny - rekompensowanie pracownikom wnoszonego przez nich potencjału parcy. współczesny - zapewnienie pracownikom udziału w wynikach przedsiębiorstwa. szczegółowe (operacyjne): sprawiedliwe nagradzanie. przyciąganie do organizacji ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, derekrutacja, ocenianie i ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 770
Wyświetleń: 9527

Omówione zagadnienia obejmują następującą tematykę.Rekrutacja personelu i jej cele, techniki rekrutacji, uwarunkowania selekcji, poprawna kolejność czynności w procedurze, odsiew kandydatów, uwarunkowania decyzji redukcji personelu, procedura dyscyplinowania personelu, outplacement. Ocenianie praco...

Zarządzanie personelem-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3486

opracowane wykłady, UEK WYNAGRADZANIE PERSONELU Odgrywa szczególną rolę w integrowaniu pracowników wokół realizacji strategicznych celów organizacji, rozwijaniu ich potencjału pracy oraz kształtowaniu proefektywnościowej kultury org. Cele 1. Podstawowe: - rekompensowanie zatrudnionemu personelowi wn...