Dr Anna Piechnik-Kurdziel

note /search

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4781

...Strategie pozyskiwania pracowników: 1) Dobór pracowników do stanowisk pracy, do wymagań jakie te stanowiska pracy stanowią. Jest to strategia tradycyjna „właściwy człowiek na właściwym miejscu” 2) Strategia dopasowania pracowników do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Szukanie pracown...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1953

1. Komórka jako centrum zysku: Podporządkowanie funkcji personalnej strategii marki, jakości, świadczenie wysokiej jakości usług personalnych przez własną służbę personalną. Chodzi o to, żeby na tych usługach zarabiać - klienci zewnętrzni. Jednostka personalna ma przynosić do org zysk, wyższą jak...

Analiza pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2184

Analiza pracy ANALIZA PRACY - jedno z najważniejszych narzędzi ZZL; istota AP sprowadza się do zbierania kompleksowych informacji o konkretnej pracy, a następnie na sporządzaniu opisu tej pracy (praca jako zakres wykonywanych czynności, obowiązków, funkcji, ról;

Outplacement i ocenianie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1778

Program outplacement (wymuszone zwolnienia, zwolnienia monitorowane) Szkolenia i informowanie na temat sytuacji na lokalnych rynkach pracy (pisanie życiorysów) Pomoc w przekwalifikowaniu i zdobywaniu nowych umiejętności (szkolenia) Pomoc prawna przy zawieraniu nowych umów o pracę, przy rejestr...

Rekrutacja i derekrutacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2289

Rekrutacja i derekrutacja personelu REKRUTACJA: rozumiana wąsko - działania ukierunkowane na poszukiwanie i przyciąganie do organizacji wartościowych kandydatów do pracy (werbunek, nabór); funkcje wąskiej: informacyjna, motywacyjna, wstępna selekcja; rozumiana szeroko - proces, na który składaj...

Wiadomości ogólnie i zarządzanie procesami ZZL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3878

Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykłady) Wiadomości ogólne PERSONEL - ludzie zatrudnieni w danej organizacji, z posiadanym przez nich potencjałem pracy; ci którzy pozostają w stosunku pracy z danym pracodawcą (niekoniecznie musi to być stosunek prawny); inaczej:

Wynagradzanie i motywowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2191

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW Cele: podstawowe (strategiczne): tradycyjny - rekompensowanie pracownikom wnoszonego przez nich potencjału parcy. współczesny - zapewnienie pracownikom udziału w wynikach przedsiębiorstwa. szczegółowe (operacyjne): sprawiedliwe nagradzanie. przyciąganie do organizacji ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, derekrutacja, ocenianie i ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 784
Wyświetleń: 9611

Omówione zagadnienia obejmują następującą tematykę.Rekrutacja personelu i jej cele, techniki rekrutacji, uwarunkowania selekcji, poprawna kolejność czynności w procedurze, odsiew kandydatów, uwarunkowania decyzji redukcji personelu, procedura dyscyplinowania personelu, outplacement. Ocenianie praco...

Zarządzanie personelem-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3500

opracowane wykłady, UEK WYNAGRADZANIE PERSONELU Odgrywa szczególną rolę w integrowaniu pracowników wokół realizacji strategicznych celów organizacji, rozwijaniu ich potencjału pracy oraz kształtowaniu proefektywnościowej kultury org. Cele 1. Podstawowe: - rekompensowanie zatrudnionemu personelowi wn...