Dr Anna Kozłowska - strona 4

Rola mass mediów w działalności komercyjnej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

10. Rola mass mediów w działalności komercyjnej 1. Komunikowanie marketingowe  zespół informacji (sygnałów), które firma emituje z różnych źródeł w kierunku nie tylko swoich klientów, lecz także innych podmiotów otoczenia marketingowego (dostawców, pośredników, konkurentów, liderów opinii itp....

Człowiek w mass mediach

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

11. Człowiek w mass mediach. Realisty show 1. Motywy uczestnictwa w reality show  chęć pokazania się innym  pieniądze  ekshibicjonizm  chęć potwierdzenia własnej wartości  narcyzm 2. Motywy oglądania reality show  skłonność ...

Oddziaływanie mass mediów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

12. Życie czy śmierć, czyli zaistnieć w społeczeństwie 1. Skąd bierze się chęć pokazania innym?  chęć skupienia na sobie uwagi jest czymś zupełnie naturalnym  narkotyk sławy - chodzi już nie tylko o to, żeby żyć w społęczeńsdtwie, ale w głównej mierze, aby być zauważonym, sławnym, by wiele z...

Mass media jako uczestnicy życia społecznego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

13. Mass media jako uczestnicy życia społecznego 1. Mass media a poczucie wspólnoty  media powodują powstawanie czasowej solidarności, kiedy łączy ludzi jakaś idea, przekonanie  wspólne oglądanie telewizji zastąpiło wspólne słuchanie radia)  poczucie wspólnoty opartej na oglądaniu tego sam...

Mass media a przemoc

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330

14. Mass media a przemoc 1. Agresja. Zakres definicyjny  agresja - zachowanie, któremu nie muszą towarzyszyć negatywne emocje, np. złość  zachowanie to może przyjmować formę zarówno agresji fizycznej, jak i werbalnej  agresja jest celowa - niezależnie czy zakończona zostanie sukcesem czy p...

Nowe media - nowa rzeczywistość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1267

15. Nowe media - nowa rzeczywistość 1. Internet jako medium  proces komunikowania, który posiada podstawowe elementy, wzbogacone o interaktywność nowego medium oraz nowe środki i nośniki wymiany informacji 2. Internet w procesie komun...

Reklama jako instrument komunikowania marketingowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Reklama
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106

1. Reklama jako instrument komunikowania marketingowego 1. Reklama. Zakres pojęcia - proces komunikowania marketingowego - wszelka płatna, bezosobowa forma prezentowania i popierania dóbr, usług, osób lub idei przez konkretnego sponsora - płatny przekaz mający na celu informowanie i/lub wpłynięci...

Zajęcia IV- kultura

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Pięć podstawowych wzorców człowieka kulturalnego w Polsce (OBOP, 2000)  człowiek kulturalny jako konsument kultury zarówno wyższej, jak i popularnej (33%)  bywa w kinie i teatrze, na wystawach, w muzeach, na odczytach, bywa na koncertach

Przedmiot socjologii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

1. Przedmiot socjologii  sucha wiedza, nic to nie da, nuda…  nauka o społeczeństwie  społeczeństwo[A. Giddens] - zbiór lub system zinstytucjonalizowanych (społecznie reprodukowanych) sposobów postępowania  zjawiska i procesy tworzenia się różnych form zbiorowości ludzkich  struktury zbi...