Dr Anna Kozłowska

note /search

Akt własności ziemi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2366

in. zagadnienia takie jak: księgi wieczyste, 3. jawność księgi wieczystej, struktura księgi wieczystej, księgi zamknięte, akt własności ziemi. Co to są księgi wieczyste? Księgi wieczyste jest to rejestr publiczny, który przedstawia stan ...

Mikroekonomia - test

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2282
Wyświetleń: 11158

Test MIKROEKONOMIA Popyt elastyczny oznacza, że : Ilość zmienia się silnej niż cena Relatywna zmiana ceny jest większa niż relatywna zmiana ilości Relatywna zmiana ceny jest mniejsza niż relatywna zmiana ilości Żadne z powyższych Kiedy popyt jest elastyczny, wtedy przychód marginalny: Jest ujemny...

Finanse publiczne - pytania wraz z odpowiedziami

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Finanse publiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1932

1.Co rozumie się pod pojęciem „finanse publiczne"? Są wyrazem stosunków społecznych i ekonomicznych powstających w trakcie nieustannych, dynamicznie ujętych procesów gromadzenia dochodów i przychodów oraz dokonywania wydatków i rozchodów na cele publiczne. 2.Wskaż na różnicęmiedzy finansami p...

Socjologia ogólna-jednostka a społeczeństwo

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1771

SOCJOLOGIA OGÓLNA 2. JEDNOSTKA A SPOŁECZEŃSTWO 1. Osobowość jako przedmiot zainteresowania socjologii  związek, jaki zachodzi pomiędzy jednostką a społeczeństwem  znalezienie (określenie i wyjaśnienie) źródła ludzkiej osobowości oraz struktury osobowości  najważniejsze pytanie - w jakim s...

Kultura i jej rola w życiu społecznym - J.G. Herder

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2044

SOCJOLOGIA OGÓLNA 3. KULTURA I JEJ ROLA W ŻYCIU SPOŁECZNYM „Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura” J.G. Herder 1. Pojęcie pierwotne kultury  kultura jako uprawa (colere, cultura agri - uprawa ziemi) - przekształcanie...

Mass media a młodzież

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

4. Mass media a młodzież 1. Co interesuje młodzież. Wartości młodego Polaka 2. Mass media jako źródło tożsamości  każdy człowiek potrzebuje osadzenia swej tożsamości w czymś konkretnym  człowiek poszukuje kulturowych definicji tego, kim powinien być (budowanie

Mass media jako źródło tożsamości płciowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

5. Mass media jako źródło tożsamości płciowej 1. Tożsamość współczesnego człowieka  z członka społeczności, opierającego swoją tożsamość na względnie trwałej roli społecznej człowiek przeobraża się w jednostkę, której tożsamość jest...

Mass media a celebrity

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

6. Mass media a celebrity 1. Różne sposoby kreowania celebrity. Rola mass mediów w kreowaniu gwiazdy  osoba, która słynie z tego, że jest sławna (niezależnie od tego, co ją do tej sławy przywiodło). Paris Hilton…  osoba podziwiana w określonej dziedzinie o od piosenkarki (rza) do gwiazdy o...

Media a rzeczywistość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1463

7. Formowanie obrazu rzeczywistości 1. Media a rzeczywistość. Okno na świat czy krzywe zwierciadło 2. Podstawowe cechy obrazu świata w mass mediach  mozaikowatość (rozbicie świata na fragmenty tworzące nieustannie zmieniające się konfi...

Poznanie społeczne - Schemat poznawczy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2506

. Poznanie społeczne, czyli w jaki sposób myślimy o świecie społecznym Wprowadzenie Poznanie społeczne - analiza tego, w jaki sposób ludzie myślą o sobie i innych, czyli jak selekcjonują, interpretują, zapamiętują i wykorzystują informa...