Poznanie społeczne - Schemat poznawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poznanie społeczne -  Schemat poznawczy - strona 1 Poznanie społeczne -  Schemat poznawczy - strona 2 Poznanie społeczne -  Schemat poznawczy - strona 3

Fragment notatki:

. Poznanie społeczne, czyli w jaki sposób myślimy o świecie społecznym Wprowadzenie Poznanie społeczne - analiza tego, w jaki sposób ludzie myślą o sobie i innych, czyli jak selekcjonują, interpretują, zapamiętują i wykorzystują informacje do formułowania sądów i podejmowania decyzji Podstawowe spostrzeżenia: - każdego dnia mamy do czynienia z ogromem informacji - w wielu sytuacjach brakuje nam podstawowych informacji - nasza wiedza o świecie nie jest biernym zapisem napływających informacji O człowieku wiemy tyle, że: - selekcjonuje i zapamiętuje tylko niewielką, potrzebną ich cześć — jego umysł musi więc dostarczać kryteriów takiej selekcji - umysł dostarczać musi swoistych przewodników wyciągania informacji z pamięci i przetwarzania ich w odpowiedni sposób Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych
1.1. Struktury poznawcze człowieka reprezentują otaczającą go rzeczywistość w dwojakiej formie: - reprezentacje określonych w czasie i przestrzeni, doświadczanych przez nas zdarzeń - reprezentacje epizodów (inaczej pamięć epizodyczna). - reprezentacja rzeczywistości wyabstrahowanej, czyli jej kontekstu czasowoprzestrzennego - schematy poznawcze. 1.2. Pojęcie schematu poznawczego - schemat - specyficzna idealizacja rzeczywistości
- schemat poznawczy - scenariusz - „np. kupowanie” 1.3. Funkcje schematów poznawczych: - określają, na jakich aspektach rzeczywistości koncentruje się uwaga jednostki, - jakich informacji poszukuje, - jak interpretuje dostrzeżone informacje, - oraz które z nich i w jaki sposób używa przy rozwiązywaniu swoich problemów
1.4. Schematy poznawcze powstają, zmieniają się i rozpadają pod wpływem napływających informacji
1.5. Hierarchiczna budowa schematu
- każdy schemat ma strukturę wewnętrzną
- jednocześnie sam wchodzi w skład bardziej złożonych schematów - w skład wewnętrznej struktury schematu nie wchodzą wewnętrzne struktury jego subschematów o człowiek dążąc do zrozumienia czegoś nie musi wykorzystywać całej swojej wiedzy na dany temat i nie musi poszukiwać wszystkich informacji tego tematu dotyczących - najpierw musimy poznać schematy elementarne, aby zrozumieć bardziej złożone 1.6. Schemat poznawczy jako rdzeń pojęciowy lub prototyp - reprezentuje najważniejsze cechy typowego fragmentu rzeczywistości
- istnieje pewien dopuszczalny obszar odstępstwa do schematu
- jeśli obiekt odbiega od schematu zbyt znacznie, nie dochodzi do rozpoznania

(…)

… reprezentujące zdarzenia społeczne - schematy podobne do przepisów, jak zachowywać się w określonej rzeczywistości 1.11. Dlaczego tak niechętnie zmieniamy nasze schematy poznawcze? - mechanizm dysonansu poznawczego
- sposób funkcjonowania naszego umysłu
- samospełniająca się przepowiednia
1.12. Dlaczego czasami schematy ulegają zmianie? - następuje prosta rozbudowa pamięci epizodycznej - napływające dane są nie tylko asymilowane przez istniejące schematy, ale także powodują zmiany w samych schematach - tworzenie się na podstawie istniejącego schematu schematów jego egzemplarza - tworzenie nowych schematów
2. Heurystyki Heurystyki - reguły, którymi kierują się ludzie by formułować sądy w sposób szybki i efektywny 1. Heurystyka dostępności: co przychodzi na myśl - odnosi się do wydawania sądów na podstawie tego, jak łatwo jest nam coś wywołać w świadomości. 2. Heurystyka reprezentatywności: jak podobne jest A do B - klasyfikacji czegoś dokonuje się na podstawie stopnia podobieństwa do przypadku typowego.
Psychologia społeczna w służbie korygowania ludzkiego wnioskowania

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz