Dr Anna Kozłowska - strona 3

Psychologia społeczna-przykładowe pytania zaliczeniowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 644

4. Przykładowe tematy pracy zaliczeniowej  Spotykasz swojego kolegę z roku. Pytasz, co słychać. Opowiada Ci wesołe historie ze swego życia. Ty jednak odnosisz wrażenie, że „coś jest nie tak”. Jak rozpoznałeś (-aś), że Twój kolega nie jest z Tobą do końca szczery?  Jesteś przedstawicielem

Pojęcie komunikowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

POJĘCIE KOMUNIKOWANIA - przemieszczanie się ludzi i przedmiotów w przestrzeni, dzięki środkom lokomocji takim, jak: pociąg, samochód, samolot - oraz przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy ELEMENTY PROCESU KOMUNIKOWANIA - nadawca - przekaz (treść+forma) - kanał - droga, jaką przekaz przechodzi ...

Trzy płaszczyzny wpływu mass mediów na odbiorcę

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2646

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ - wpływ w płaszczyźnie poznawczej - definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości - media stanowią ważne źródło informacji o świecie o odbiorca aktywny - problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia media...

Tożsamość człowieka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

o człowiek bez tożsamości o wobec braku trwałej tożsamości człowiek poszukuje uczuciowej identyfikacji z innymi ludźmi, chociaż na chwilę o człowiek zyskuje pozorne poczucie bezpieczeństwa, w zasadzie też nie ponosi odpowiedzialności za swoje życie, albowiem zostaje wchłonięty przez innych - t...

Wpływ mass mediów na dzieci

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

3. Wpływ mass mediów na dzieci 1. Wpływ mass mediów w płaszczyźnie poznawczej  dostarczanie wiedzy  budowanie systemu wartości  budowanie tożsamości 2. Zacieranie różnicy pomiędzy socjalizacją pierwotną a wtórną  w proce...

Mechanizmy desonansu poznawczego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

2. Mechanizm dysonansu poznawczego, czyli jak radzić sobie z nieprzyjemnym stanem emocjonalnym 2.1.Pierwotna teoria dysonansu poznawczego Dysonans poznawczy (Leon Festinger, 1957 r.) - ...

Psychologia społeczna - Badania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

1. Wprowadzenie 1.1. Zakres zainteresowań psychologii społecznej - wyjaśnianie, jak ludzie postrzegają rzeczywistość społeczną, w jaki sposób o niej myślą, jak odczuwają i jak się zachowują - wyjaśnianie, jak przebiegają interakcje pomiędzy ludźmi - badanie, jak ludzie wiążą się ze sobą i jak wpły...

Metody badawcze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Hipoteza jest przede wszystkim narzędziem badawczym - Nie na każde pytanie można sformułować sensowną odpowiedź - Lepiej zrezygnować z hipotez, niż tworzyć hipotezy nieuzasadnione, niejasne lub zawężające możliwości odpowiedzi 1.7. Trzy podstawowe metody badawcze a. Metoda obserwacyjna: opisywan...

Rola mass mediów w działalności społecznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

8. Rola mass mediów w działalności społecznej 1. Społeczna funkcja mass mediów  środki masowego przekazu stały się dominującym źródłem informacji  to one tworzą, gromadzą i przedstawiają wartości, normy społeczne i zachowania społeczne  funkcja mobilizacyjna - pobudzanie do działań społecz...

Rola mass mediów w działalności politycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

9. Rola mass mediów w działalności politycznej 1. Socjalizacja polityczna jako element procesu socjalizacji  proces kształtowania świadomości postaw i kultury politycz...